Luftföroreningar orsakar torka i Kina


De senaste 50 åren har de allt värre luftföroreningarna i östra Kina lett till att antalet lätta regnfall minskat med nästan en fjärdedel. Följden riskerar att bli ökad torka, minskade skördar och sämre folkhälsa, visar ny internationell forskning.

Internationell forskning som utförts med stöd från Göteborgs universitet har visat på hur Kinas miljöproblem ökat i en skrämmande takt och blivit priset för landets dramatiska tillväxt.

Utsläppen i luften har ökat med ofattbara 800 procent, samtidigt som befolkningen mer än fördubblats under det senaste århundradet.

Majoriteten av landets befolkning bor i östra Kina och det är där utsläppen är som störst. I den här delen av landet har miljöeffekten blivit särskilt tydlig: det regnar inte som det gjorde förr. Antalet regndagar har där på vissa håll minskat med 23 procent under det senaste seklet.

Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Instutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, har tillsammans med en grupp klimatforskare från USA, Kina och Sverige studerat problemet. Forskarteamet kan nu för första gången visa på sambandet mellan de minskade regnmängderna och höga halter av luftföroreningar. Studien bygger på data från 162 väderstationer.

I pressmeddelandet från Göteborgs universitet förklarar man att det uteblivna regnet har en direkt koppling till mängden aerosol i atmosfären. Sedan tidigare har forskarna länge vetat att aerosol, som består av små partiklar med gas och vatten runt sig, har förmågan att ”samla” regndroppar kring sig i molnen. Den nya upptäckten man nu gjort visar att där aerosolhalterna var höga, var regndropparna i vissa fall bara hälften så stora som normalt.

Till följd av det här får de mindre regndropparna svårare att forma sig till regnmoln som kan frigöra regnet. Luftföroreningarna medför på så sätt att de lätta regnfallen, under 10 millimeter, minskar.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of Geophysical Research.