Luftföroreningar i städerna kan höja blodtrycket
Tyska forskare varnar för att luftföroreningar i städer inte bara har negativa effekter på människors andningsorgan utan också höjer blodtrycket. På bilden ser vi hur smogen ligger över staden Linfen i Kina 2009. (Foto: Peter Parks/ AFP PHOTO)


I tidigare studier har man sett samband mellan luftföroreningar och negativa effekter på människors andningsorgan. Nu visar forskning att förorenad stadsluft också höjer blodtrycket.

Forskare vid universitet i Duisburg-Essen i Tyskland har studerat 5000 personer som exponerades för luftföroreningar mellan 2000 och 2003. Den genomsnittliga  bakgrundskoncentration av luftföroreningar registrerades och blodtrycksmätningar kontrollerades under hela perioden.

Forskarna såg att långvarig exponering av förorenad stadsluft höjde blodtrycket, även när man tog hänsyn till andra viktiga faktorer som ålder, rökning, vikt, med mera. Hos kvinnorna ökade blodtrycket mer än hos männen.

Högt blodtryck ökar risken för arterioskleros (åderförkalkning) vilket leder till hjärt-och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

– Detta visar att luftföroreningar inte bara orsakar livshotande tillstånd som hjärtinfarkt och stroke, men att det också kan påverka de underliggande processerna som leder till kroniska hjärt-och kärlsjukdomar, säger Barbara Hoffman, chef för enheten för miljömedicin och klinisk epidemiologi vid universitetet i Duisburg-Essen och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande i American Thoracic Society där studien har presenterats.

– Det är därför nödvändigt att försöka förhindra kronisk exponering för höga luftföroreningar så mycket som möjligt, fortsätter hon.

Forskarna ska i sitt fortsatta arbete undersöka om exponering för höga halter av luftföroreningar påskyndar utvecklingen av arterioskleros.