Lu Meng - soldat och analfabet som blev vis och lärd general
Lu Meng gick från att vara en soldat med analfabetism, till att bli en klok lärd general. (Illustrerad av Catherine Chang, Epoch Times)


Lu Meng (178-219 e.Kr) var en framstående militär och lärd general som tjänade under Sun Quan, i Östra Wus kungarike, under de Tre kungadömenas period i den kinesiska historien.

Lu Meng hade inte tillgång till någon utbildning i sin barndom, men han var mycket skicklig på kampsport. Han var djärv och förtjust i Ban Chaos citat ”Man kan inte fånga tigerns unge utan att ge sig in i tigerns kula.” Vid 16 års ålder förklädde han sig till en vuxen och smög sig in bland trupperna när de utkämpade strider.

Han utmärkte sig i många strider och steg gradvis i graderna, från att vara en vanlig soldat till att bli ståthållare i Östra Wu. Han mottogs inte väl av de intellektuella ämbetsmännen vid hovet på grund av sin brist på utbildning.

Sun Quan, som var kung
i Östra Wu-riket, uppmuntrade honom att studera litteratur för att han skulle vidga sitt perspektiv på saker och ting. I början försökte Lu Meng undvika denna uppgift men gav senare efter för Suns övertalning, trots att han hade tidskrävande militära frågor att hantera.

Lu Meng hängav sig fullständigt åt studierna och gjorde häpnadsväckande framsteg på grund av sin extraordinära flit. En dåtida känd lärd ämbetsman brukade tänka föraktfullt om honom, men han  blev så imponerad när han mötte honom igen månader senare att han hyllade honom och sade: ”En sådan vis man, en gång känd som illitterat!”

På detta gav Lu Meng ett berömt svar: ”När man börjar lära sig litteratur, bör man överväga att betrakta honom med nya ögon”.

De ingick efteråt ett brödraskap med löfte om att stötta varandra livet igenom.

Lu Meng blev berömd i de Tre kungadömenas period genom att besegra och fånga Guan Yu, en av de mest kända personerna i Kinas historia som står för lojalitet och rättfärdighet.

Guan Yu var general i Shu-Han-kungadöme och försvarade en viktig befästning mot de andra två kungadömen, Cao-Wei och Östra Wu. Den ledande generalen i Östra Wus armé, Lu Meng, bluffade att han var allvarligt sjuk och lät en ung lärd person vara hans ställföreträdare.

Detta falska intryck uppmuntrade Guan Yu att attackera Cao-Wei-riket utan att behöva oroa sig för hotet från Östra Wus kungadöme. Guan Yu utsåg några trupper att vakta försvarshöjderna längs floden nära befästningen för en eventuell invasion av Östra Wus skvadroner. Han lät också  en del av armén stanna kvar i borgen.

När Guan Yu och hans stora trupp gett sig av, förklädde Lu Meng sina elitsoldater till affärsmän på en båt. De gjorde sedan en räd mot en av försvarspunkterna och därefter förvandlade soldaterna sig till Guan Yus försvarstrupper och så intog de alla höjderna. Efter att de intagit befästningen utan Guan Yus vetskap, gav Lu Meng mycket stränga order till sin trupp att behandla lokalbefolkningen med stor respekt och omtanke.

En officer som han kände, avrättades offentligt för att ha tagit en kasaya från civilbefolkningen som skydd för sina vapen från regn. Lu Meng erbjöd även mediciner till de sjuka och kläder till de fattiga och gav dem möjlighet att kontakta familjemedlemmarna i Guan Yus armé, vilket ledde till att den armén utarmades på grund av utbredda deserteringar.

Guan Yu drabbades av ett stort nederlag under attacker från de andra två kungadömens trupper. Han tillfångatogs och avrättades i Östra Wu eftersom han vägrade att kapitulera.

Genom att besegra
Guan Yu stärkte Lu Meng hela kungariket och blev den mest framgångsrika generalen i Östra Wus kungarike. Men han blev allvarligt sjuk strax efter detta, och trots läkarnas alla insatser dog han vid 42 års ålder.

I sitt testamente bad han om att få en så enkel begravning som möjligt, och eftersom han inte längre kunde tjäna kungariket skickade han tillbaka till kungen alla sina extravaganta utmärkelser.