Lokala kinesiska myndigheter spraymålade berg grönt
Sluttningen på berget Laoshoushan är täckt med grön färg. Några av invånarna i byn vid berget har upplevt yrsel och andningssvårigheter efter att ha inandats färgångor. (Foto: Internet Photo)


På grund av stenbrytning är berget Laoshoushan, vid den berömda kinesiska turiststaden Kunming, helt kalt och öde. För några månader sedan täcktes emellertid hela sidan av berget med grön färg.

Anledningen tycks ha varit att justera feng shui (en forntida kinesisk tro på att man kan harmonisera sin fysiska omgivning för maximal hälsa och finansiella fördelar) för ett nykonstruerat länskommittékontor byggt av den kinesiska kommunistregimen. Den 13 februari i år citerade tidningen Dushi Times en invånare som sade att stenbrottet startades för sju eller åtta år sedan. Trots motståndet från byns invånare stängdes inte stenbrottet förrän flera år senare och det efterlämnade lämnade en kal klippsida.

En bybo sade: “När skogvaktaren besökte byn bad alla byborna honom att ta med några gröna skott att plantera.”

I juli och augusti började emellertid ett tiotal arbetare helt oväntat att spraymåla berget grönt. Många av byborna blev bestörta när det gick upp för dem att det gjordes enbart för att justera platsens feng shui. Arbetarna lät byborna förstå att Fumins länskommittés byggnad stod mittemot det kala berget.

Byborna rapporterade att “över tio arbetare arbetade i över 20 dagar med att spraymåla berget och att det krävdes väldiga mängder färg.” Flera tusen kvadratmeter målades och tomma färgburkar lämnades utspridda bland buskarna.

Stenar och jord sprayades med tjock grön färg. Enligt färgtillverkarens beräkningar krävs det 200 kg färg för att måla 1 000 kvadratmeter, vilket kostar runt 1620 yuan (1475kr).

Enligt tekniker på dekorationsbolaget Huitai är bergsjord annorlunda än annan jord. Bergsjord absorberar färgen bättre eftersom en del av den tränger ner i jorden efter att ha blandats med dagg och regnvatten. På grund av detta tvingades man spraymåla flera gånger för att få ett bra resultat, vilket ledde till att det hela tog över 20 dagar. Färgåtgången var enorm.

På grund av geologiska förändringar och erosion från regn kommer jorden snart att lysa igenom igen. Om berget ska förbli grönt måste det målas om kontinuerligt. En av byborna sade: ”Om man istället hade köpt plantor för pengarna kunde man ha återställt ett flertal öde bergssluttningar.”

Ledaren för länets skogsbyrå, som startade och utförde projektet, vägrar att ge en kommentar med ursäkten att han är alltför upptagen. Staden Kunmings skogsdepartement sade att de av legala orsaker inte kunde kommentera projektet.

Byborna rapporterade till myndigheterna att luften under målningsprojektet var fylld av en konstig lukt. Vissa som exponerades för färgångorna kände sig yra och fick svårt att andas. Några fick såpass kraftiga reaktioner att de tvingades stanna inne en tid.

För att försköna landskapet har vissa lokala myndigheter även tidigare spraymålat eller färgat fula ställen, bergssluttningar och visset gräs. När Peking ansökte om att vara värd för de olympiska spelen 2008 målade myndigheterna gamla byggnader och färgade även vissnat gräs grönt för att göra ett gott intryck när inspektörerna från den internationella olympiska kommittén var på besök.

Översatt av Anton Nilsson från: http://en.epochtimes.com/news/7-2-23/52053.html