Ljusning för flyktingarna på Lesbos
Annika Spalde pratar med ett ungt par från Afghanistan. Foto: Benjamin Krauss


Krissituationen för de syriska flyktingarna på den grekiska ön Lesbos har förändrats drastiskt sedan i måndags. När Atens polisbefälhavare tog till handling och skapade platser för snabbregistreringar bröts stilleståndet och syrierna kunde få hjälp att ta sig vidare i Europa.

– Just nu känns det väldigt bra och jag har sett tusentals människor få sina biljetter och platser till färjan, berättar Annika Spalde direkt från Lesbos för Epoch Times, i en Skypeintervju på tisdagen.

Exakt vad som hände för att snabbregistreringarna skulle komma till stånd är oklart. Troligen beror det på att krafter från flera håll pressade fram en attitydförändring. Vissa flyktingar demonstrerade desperat under måndagen och Atens borgmästare ville då ha undantagstillstånd. Senare tog polisbefälhavaren tag i situationen och arrangerade platser för snabbregistreringar.

Spalde har varit på ön Lesbos i nära två veckor.

– Vi behövde något positivt nu och vi får se hur det här går. De har sagt att denna speciella snabbregistrering ska pågå i fyra dagar, sade hon.


Annika Spalde. Foto: Moa Karlberg

Annika Spalde. Foto: Moa Karlberg

Volontärer på plats

Annika Spalde jobbar för den kristna hjälporganisationen Christian Peacemaker Teams, som har tre-fem personer på Lesbos för att hjälpa till. Där finns också folk från Röda Korset och andra volontärer. Hon ser, efter senaste tidens hopplösa mörker, äntligen hopp gällande flyktingkrisen. Det finns två flyktingläger på ön, men på andra håll syns inga flyktingar alls.

Undrar varför inte EU och FN gör något

Situationen har varit krävande för de syriska flyktingarna. De saknar såväl duschar som toaletter och sover i parker, vid hamnen eller i tillfälliga läger och inköpta tält.

– Det har inte funnits en enda fungerande toalett till alla dessa människor. De vill komma vidare men måste spendera sina pengar här för att köpa mat.

Det har känts hopplöst, berättar Spalde:

– Man undrar vad EU och FN håller på med och varför inte någon kan hjälpa till, om nu inte Grekland klarar av det här, säger hon.

Molotovcocktails och demonstrationer

Lokalbefolkningen på ön har reagerat väldigt olika på situationen tycker hon:

– Det är inte lätt för dem, det här är en påfrestning som påverkar deras liv. Det finns en liten del som verkligen engagerar sig aktivt och en liten del som är motkraft.

Hon syftar på Gyllene gryning, ett fascistiskt parti som traditionellt sett inte varit starkt på Lesbos. Hon berättar också att någon som påstås tillhöra Gyllene gryning i måndags slängde molotovcocktails, men att ingen skadades. Det har också ryktats om att de kommer att hålla en demonstration någon gång under veckan.