Livmoderhalscancer påverkas av immunförsvaret


Ett bra immunförsvar kan bekämpa den virusinfektion som förorsakar livmoderhalscancer visar en ny svensk avhandling.

Risken att drabbas av livmoderhalscancer påverkas av en genetisk variation i immunförsvaret visar Emma Ivanssons avhandling. Hon  är en av dem som ingått i professor Ulf Gyllenstens forskargrupp vid institutionen för genetik och patologi  vid Uppsala Universitet.

En kvinna som blivit infekterad av humant papillomvirus (HPV) kan efter långvarig infektion drabbas av livmoderhalscancer. Virusets sprids sexuellt. Generna har stor betydelse och det förklarar varför inte alla kvinnor har lika stor risk att utveckla cancer trots att de infekterats.

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar en halv miljon kvinnor varje år. Emma Ivansson visar i sin avhandling att det finns ett samband mellan allergi och livmoderhalscancer

– Vi såg att kvinnor med allergiska söner löpte mindre risk att få livmoderhalscancer. Detta tolkar vi som att gener som ökar risken för allergi kan verka skyddande mot livmoderhalscancer, berättar hon i pressmeddelandet från Uppsala Universitet.

Man har hittat ett samband mellan en variation i vissa specifika gener som påverkar immunförsvaret och risken för livmoderhalscancer.

– Det stödjer vår teori att immunförsvaret spelar en roll. Vi tror att ju bättre immunförsvaret är på att bekämpa HPV-infektionen, desto lägre blir cancerrisken.

I Sverige diagnostiseras 30 000 kvinnor med cellförändringar vid den gynekologiska hälsokontroll där cellprov tas från livmoderhalsen. Syftet är att upptäcka och behandla cellförändringar som är förstadier till livmoderhalscancer. Vaccinering mot HPV ska nu införas.

– Det är viktigt att komma ihåg att vaccinering inte skyddar mot alla virustyper som kan ge cancer, och att det bara är verksamt för kvinnor som inte tidigare infekterats. Detta innebär att även vaccinerade kvinnor absolut ska delta i hälsokontrollen, säger Emma Ivansson.

Trots den betydelsefulla upptäckten att genetisk variation i immunförsvaret har betydelse för risken att utveckla livmoderhalscancer, så krävs det mer forskning anser Emma Ivansson.

Vi har nu hittat vissa gener som spelar roll, men det finns mycket kvar att upptäcka. Livmoderhalscancer är en komplex sjukdom som påverkas av många olika gener i samspel med miljöfaktorer. Totalt sett orsakas 15 procent av all cancer av olika virus, så all kunskap om hur virus kan ge cancer och varför vissa människor är känsligare än andra är värdefull, säger Emma Ivansson.

Fakta om Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer orsakas av ett virus som sprids sexuellt. Alla kvinnor som har, eller har haft, ett aktivt sexliv är i riskzonen. Sjukdomen är ovanlig hos kvinnor under 25 år. Tidigt i sjukdomsförloppet märker kvinnan själv ingenting. Senare kommer blödningar, smärtor och andra besvär. Ett vaccin finns som, om det ges före sexdebuten, skyddar mot de vanligaste virustyperna som orsakar sjukdomen.

I Sverige upptäcks livmoderhalscancer oftast på ett tidigt stadium, då cancern är begränsad till livmoderhalsen och övre delen av slidan. Det är tack vare de gynekologiska cellprovskontroller som erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 60 år.

Livmoderhalscancer utvecklas ofta långsamt via ökande grad av cellförändringar. Det kan ta mellan 10 och 20 år tills livmoderhalscancer utvecklas, och cancerformen är ovanlig hos kvinnor som är yngre än 25 år. Vanligast är sjukdomen hos kvinnor i åldrarna 40 till 45 år och över 70 år.

Källa: Vårdguiden