Liu Yunshan resa till Europa skuggades av människorättsfrågor
Falun Gong-utövare i Finland protesterade mot Liu Yunshan under hans besök. Liu var i Finland den 12-15 Juni. (Foto: Epoch Times)


De fyra statsbesök som av en av Kinas topptjänstemän, Liu Yunshan, nyligen avlade i Europa, har förmörkats av Lius tidigare aktiviteter i Kina, vilka har jämförts med den hatpropaganda som underblåste folkmordet i Rwanda i Afrika år 1994.

Liu har under sin resa gjort ett stopp i Danmark, och Finland den 12 till 15 juni, och slutligen ett stopp på Irland och Portugal.

Liu Yunshan är en av de sju medlemmarna i politbyråns ständiga utskott, navet i Kommunistpartiet. Han innehar samtidigt en rad olika poster inom partiorganisationen – propaganda och ideologiskt arbete.

Men det är hans tidigare insatser inom området propaganda och politisk mobilisering som uppmärksammades av myndigheter i vart och ett av dessa länder.

"Vi skriver för att fästa er uppmärksamhet vid Lius direkta inblandning i en allvarlig situation med brott mot mänskliga rättigheter i väldig skala", lyder ett brev framtaget av Human Rights Law Foundation i Washington DC, som driver en rättsprocesser mot kinesiska tjänstemän.

"Liu har sedan 1999 varit en av de ledande administratörerna bakom den våldsamma, internationellt fördömda förföljelsen av Falun Gong", enligt brevet.

Falun Gong är en traditionell kinesisk andlig metod som blev populär bland allmänheten i Kina under 1990-talet, och fram till år 1998 hade samlat minst 70 miljoner utövare, enligt officiella siffror. I juli 1999 inledde ledaren för kommunistregimen vid den tiden, Jiang Zemin, en landsomfattande förföljelse av metoden.

En av topparna i det arbetet var Liu Yunshan, som var medlem av partiets tillfälliga "Ledande lilla grupp" som inrättats för att mobilisera ämbetsmännen och nationen mot Falun Gong.

Liu Yunshan tog specifikt hand om "Propagandakansliet”, och utövade en betydande kontroll över säkerhetsapparaten som utförde våldet.

"Falun Gong-utövare i Kina har, sedan 1999, utstått de allvarligaste formerna av förföljelse och brott mot sina grundläggande mänskliga rättigheter", enligt Law Foundations brev. "Sådana brott har skett med tillstånd, stöd, specifik ledning, och omfattande assistans från Liu Yunshan, som handlar tillsammans med andra högt uppsatta personer inom Kommunistpartiet."

Gruppen ger specifika exempel på Lius roll i förföljelsen av Falun Gong som finns tillgängliga i offentliga nedteckningar. Detta omfattar att hålla politiska möten där kadrer mobiliseras till "kamp" eller "douzheng" på kinesiska, mot Falun Gong.

Termen syftar särskilt på den utomrättsliga politiska förföljelsen av en målgrupp, och används ofta av förövarna av kampanjen mot Falun Gong för att hetsa till våld mot offren, enligt ett vittnesmål från He Qinglian, en välkänd kinesisk ekonom och politisk analytiker, avgivet till Human Rights Law Foundation.

I februari år 2000 berömde Liu särskilt några säkerhetsgrupper vid arbetsläger som planerade och genomförde fysisk tortyr mot Falun Gong-utövare. Redogörelser från överlevande efter denna behandling beskriver sådana handlingar som att använda elektriska batonger för att angripa könsorganen, i ett försök att tvinga offret att avsäga sig sin andliga övertygelse och svära trohet mot Kommunistpartiet.

Human Rights Law Foundation går igenom olika teorier om rättsligt ansvar som kan gälla för Liu, även om de (åtminstone inte ännu) inte uppmanar de europeiska regeringarna att åtala honom.

"Vi ska låta dem få veta att vi undersöker dessa brott, och vi har en hel del bevis", säger Terri Marsh, vd för Human Rights Law Foundation. "Vi har bett de europeiska ledarna att vara uppmärksamma på vem de ska träffa och ta upp frågan under mötet."

"Liu Yunshans omfattande propaganda och organisatoriska aktiviteter mot Falun Gong i Kina, inte mindre än Bazarambas mot tutsier i Rwanda, bidrog väsentligt till att det begicks allvarliga och utbredda brott mot mänskligheten," stod att läsa i brevet, som syftade på Francois Bazaramba, en rwandisk pastor som hjälpte till att organisera ett folkmord i det landet, vilket ledde till upp till en miljon människors död.

Liksom i förföljelsen av Falun Gong var propagandan, som hade till uppgift att frånta målgruppen dess mänsklighet, ett avgörande steg i att hetsa till våld. Den finska Högsta domstolen dömde Bazaramba till livstids fängelse i slutet av 2012 för hans roll i folkmordet.

"Det anstår Finland och alla andra medlemmar av världssamfundet att inte ignorera dessa väldokumenterade kränkningar," stod det i brevet. "De pågående brotten mot mänskliga rättigheter bör tas upp specifikt, offentligt, och ofta."

Översatt från engelska.


Liu Yunshan (t.v.), ansvarig för propaganda och ideologidepartementet i Kina, skakar tafatt hand med Finlands president Sauli Niinistö den 15 juni, sista dagen av Lius besök i landet. (Skärmndump från Xinhuanet.com)

Liu Yunshan (t.v.), ansvarig för propaganda och ideologidepartementet i Kina, skakar tafatt hand med Finlands president Sauli Niinistö den 15 juni, sista dagen av Lius besök i landet. (Skärmndump från Xinhuanet.com)