Littorin tar strid med Byggnads
Sven Otto Littorin (H) tycker inte att Byggnads i fortsättningen kan ta ut avgifter av oorganiserad arbetskraft. (Foto: AFP / John Thys)


Regeringen kommer inte att acceptera att Byggnads i fortsättningen tar ut avgifter av oorganiserad arbetskraft.

Det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i en TT-intervju.

När Europadomstolen nyligen slog ned på Byggnads system med granskningsavgifter, så tolkade Byggnads det som att kritiken gällde redovisningen, inte själva systemet. Förbättras redovisningen, så kan man fortsätta ta ut avgifter av oorganiserad arbetskraft.

Den tolkningen gör inte Sven Otto Littorin.

-Domen skiljer inte på organiserad eller oorganiserad arbetskraft. Domen underkänner hela systemet. Därför är domen mycket värre för Byggnads än vad som framkommit, säger Sven Otto Littorin.

Äganderätten

I reaktionerna på domen har fokus legat på den oorganiserade arbetskraften och rätten att stå utanför, den så kallade negativa föreningsfriheten. Men den frågan behandlade aldrig domstolen. Man nöjde sig med att konstatera att systemet strider mot konventionens första paragraf om äganderätten.

-Även om domstolen inte bedömt denna fråga, så har man i domen kopplat det till medlemskapet, för det är då man ger sitt implicita medgivande att arbetsgivaren får ta ut en särskild avgift på lönen, inte när man blir anställd på en byggfirma. Systemet måste innehålla ett alternativ att kunna avstå från att betala avgiften, säger Littorin.

TT: Byggnads får alltså i fortsättningen inte ta ut en avgift av oorganiserad arbetskraft?

Överpröva

-Nej. Den fråga som inte hanteras, måste jag kunna ta tag i och jag tycker inte att det är rimligt att ta en avgift av någon som valt att stå utanför.

Arbetsmarknadsdepartementet avvaktar nu dels att domen vinner laga kraft, dels att parterna kommer överens om ett nytt kollektivavtal.

-Jag vill gärna se hur man tolkar domen. Det är inte jag i första hand som ska göra det, men dessvärre hamnar jag i en sits där jag måste göra det, för jag måste undvika att Sverige blir skadeståndsskyldigt ytterligare gånger. Därför måste jag avvakta avtalet och sedan se om vi bedömer att det är tillräckligt, säger Sven Otto Littorin.

TT: Det hör väl inte till vanligheterna att regeringen överprövar kollektivavtal?

-Nej, det brukar det inte göra och det är därför jag hoppas att parterna löser det åt oss. Men Europakonventionen står över kollektivavtalen, så jag måste ta hänsyn till den. Jag gillar inte att vara inne och röra i kollektivavtalen, men om Europakonventionen står i konflikt med kollektivavtalen, då måste jag det, säger Littorin.

Owe Nilsson/TT