"Lidandet efter en förlust är en gudagåva"


En av människors största rädsla är att de ska drabbas av en förlust. Många ser hellre andra lida än utstår egna förluster. Äldre generationer i Kina har försökt lära sina barn och barnbarn att det inte är farligt att lida förluster och att det istället kan vara en bra sak. Många goda människor har lärt sig ta lätt på förluster och har också vidarebefordrat detta till sina barn och barnbarn.

I Kina fanns det en gång en man som hette Lin Tuizhai som var mycket lyckosam och hade stor dygd. Hans hus var fullt med barn och barnbarn. När det var dags för honom att lämna jordelivet knäböjde hans ättlingar vid dödsbädden och bad om vägledning. Då sade Lin Tuizhai till dem:

– Jag har inte så mycket att säga. Det räcker om ni lär er förlåta och ta lätt på förödmjukelser. Under historiens gång har det funnits många hjältar som misslyckats för att de inte kunnat acceptera en förlust. På samma sätt fanns det många hjältar som kunde åstadkomma mycket tack vara att de kunde uthärda förödmjukelser och ta lätt på förluster. Ta Han Xin till exempel, han uthärdade förnedringen att krypa mellan benen på en skurk i sin ungdom. Senare blev han en stor general och utsedd till Sanqi-kung av Liu Bang, trots att han förödmjukats som Lius underordnade de första dagarna i Huaiyin.

I forna tider ansågs förmågan att uthärda förluster vara det som skiljer hjältar från skurkar. Läraren Wei Xi från Qingdynastin sade en gång:

– Jag vet inte vad en gentleman är, men jag uppskattar den som kan stå ut med förluster som en gentleman. Jag vet inte vad en skurk är, men jag tror att den som bara vill vinna är en skurk.

Det finns ett ordspråk som säger: ”Att drabbas av förlust för med sig välsignelser”. Med det menas att den verkliga innebörden med en förlust är att betala karma som omvandlas till dygd. När våra handlingar orsakar andra skada skapar det karma vilket leder till att man förlorar dygd. Ser man på förlusten på det här sättet är lidandet efter en förlust verkligen en välsignelse.