Licenslösa daghem ökar i Kina
Fler barn föds, men färre förskolor finns att tillgå i Kina och därför väljer alltfler föräldrar att placera sina barn på olicensierade daghem. (Barnen på bilden har inget med artikeln att göra). (Foto: China Out Getty Out /AFP)


Den stora efterfrågan på daghem i Kina har inneburit att det är svårt att hitta platser för barnen. En ny marknad har därför öppnats upp i form av olicensierade förskolor. 

I kontrast till den senaste baby-boomen i Kina har förskoleresurser i själva verket minskat. Enligt Reuters fanns det 2009 endast 1266 licensierade daghem i Peking – en nedgång på nästan 60 procent i jämförelse med året 1996. Orsaken till detta kan vara att dagis gradvis försvunnit från arbetsplatser de senaste 14 åren. 

Den stora avgiftshöjningen för licencierade daghem har numera blivit en ekonomisk börda för medel- och låginkomstagande föräldrar. Det är därför inte konstigt att olicencierade daghem har poppat upp. I Peking finns det 1290 fler olicensierade daghem än licensierade, enligt Voice of China. 

Dekanen i Pekings ordinära universitet, Liu Yan, säger att olicensierade daghem beror på det stora antalet låginkomsttagande föräldrar, framför allt landsbygdsmigranter. 

Liu Yan förklarar att genomsnittet för en landsbygdsmigrant-familjs inkomst är mellan 3000-4000 yuan (ungefär motsvarande i svenska kronor) i månaden. De har således inte råd med regelrätta daghem som kostar omkring 2000 yuan i månaden. Olicensierade kostar nära sex gånger mindre (300 yuan). 

Enligt Voice of China visar en nyligen gjord undersökning att många daghem i staden Chengdu har höjt sina avgifter sedan augusti i år på grund husavgifter, sponsorsavgifter och andra speciella intresseklasser. 

Många föräldrar som var med i undersökningen kände sig nedtyngda av avgiftshöjningen då det höga kravet för att få en dagisplats gör det svårt att skriva in sina barn. 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/45221/
http://www.epochtimes.com/gb/10/10/24/n3063753.html