Leverantör till Apple i Kina påstås bryta mot arbets- och miljölagar
En Apple-butik i Shanghai den 22 februari 2012. En leverantör till Apple med fabriker i Shanghai bryter mot regler och lagar om arbetsrätt, miljö och säkerhet, enligt en rapport från China Labour Watch. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


En färsk och mycket kritisk rapport säger att Pegatron, en Apple-leverantör i Kina som gör iphones, datorer och ipad-delar, bröt mot 86 arbetsrättsföreskrifter såväl som säkerhets- och miljölagar.

Apples leverantör agerade diskriminerande när de anställde personal, lät anställda arbeta för mycket till för låg lön, dumpade obehandlat giftigt avfall i avloppet och åsidosatte säkerheten, samt begick ett ”stort antal” andra brott mot internationella och inhemska lagar, såväl som Apples uppförandekod för samhällsansvar, enligt Hongkong-baserade gruppen China Labor Watch (CLW).

Det rapporteras om så dåliga förhållanden att de flesta nyanställda vägrar arbeta i fabrikerna någon längre tid. CLW fann att av 110 nyanställda var det 30 som sade upp sig inom två veckor vid en av fabrikerna.

Även om man i Apples 2013 Supplier Responsibility Report kan läsa att Apple förra året genomförde 393 revisioner på alla nivåer i sin leverantörskedja med utmärkta resultat, avslöjade CLW:s hemliga utredningar vid tre Pegatron-fabriker i Shanghai och Suzhou åtminstone 36 lagöverträdelser och 50 etikbrott.

Sedan 2007 har Apple genomfört 15 revisioner bara på Pegatron-anläggningarna, sade Carolyn Wu, taleskvinna för Apple i Peking, till Bloomberg. Apples bekymmer visar på fallgroparna när det gäller att noggrant och grundligt övervaka hur leverantörerna sköter sig enbart genom revisioner, snarare än att placera ut heltidsanställda kontrollanter och personal som övervakar att lagar och regler efterlevs vid anläggningarna.

Bland det som CLW uppdagade var att anställningsförfarandena diskriminerade gravida kvinnor, personer som var äldre än 35, personer med tatueringar, tibetaner, uigurer och personer från Hui-folket.

Även om Apple hävdar att dess leverantörer hade uppnått 99 procents överensstämmelse med Apples regel om 60 timmars arbetsvecka, så går detta emot Kinas gräns på 49 timmar per arbetsvecka. Vid de undersökta fabrikerna låg den genomsnittliga arbetsveckan på 67 timmar, rapporterade CLW.

Wu sade till Bloomberg att Pegatron-anställda som tillverkar Apples produkter arbetade 46 timmar per vecka i genomsnitt, enligt en genomgång som gjordes i juni. Ingen av källorna delade upp arbetstiden på ordinarie arbetstid och övertid.

Anställda tvingades rapportera färre övertidstimmar än det verkliga antalet på Pegatrons Shanghaifabrik, sade CLW. Lönerna på den fabriken är lägre än halva snittlönen i Shanghai, och de anställda tvingas arbeta övertid för att kunna livnära sig, enligt rapporten.

Bloomberg rapporterar att Apple kommer att undersöka anklagelserna och att företaget förhöll sig kritiskt till rapporten. Apple tycker att vissa beskyllningar, till exempel otillräckligt med duschar i duschrummen, var triviala. Dock fann CLW:s utredare sådana allvarliga brister i fabrikerna som otillräckliga nödutgångar och otillräcklig brandskyddsutbildning, såväl som otillräcklig utbildning i hur man skyddar sig mot farliga ämnen. Dessutom saknade två av fabrikerna förbandslådor i sina produktionsanläggningar och säkerhetsutbildningen var otillräcklig.

CLW fann att vid två av Pegatrons fabriker dumpade anställda avloppsvatten direkt ner i avloppssystemet och förorenade den lokala vattentäkten, trots att Pegatron säger att de har fått ISO 14001 miljöcertifiering och ”följer alla miljöskydds-, arbets-, säkerhets- och hälsoskyddslagar”.

Översatt från engelska