Levande död? – Avliden munks kropp intakt efter nästan tre veckor
Rinpoche dödförklarades 24 maj då hans hjärta hade slutat slå och han inte längre andades. Kroppen lämnades i relativt låg temperatur och i torra förhållanden i en säng under en slöja. (Foto: TVNZ)


Thupten Rinpoche, en tibetansk munk på Nya Zeeland, dog i maj men rapporteras ha legat i nästan tre veckor utan märkbar förändring, inget tecken på likstelhet och ingen lukt.

Rinpoche hade magcancer och dödförklarades 24 maj av en lokal läkare som sade att Rinpoches hjärta hade slutat slå och att han andades inte längre. Kroppen låg i en säng under en slöja på Dhargyeys buddhistcenter, i relativt låg temperatur och i torra förhållanden.

Enligt de lokala buddhisterna hade Rinpoche trätt in i ett tillstånd av ”dödsmeditation”, eller tukdam. Rinpoches kropp kremerades senare.

– Jag tror inte att någon annan har gjort det i Nya Zeeland. Det har bara gjorts en gång tidigare i vårt samfund, när vår grundare dog, sade Peter Small, ledare på Dhargyeys buddhistcenter, enligt Otago Daily Times, ODT.

– Det är en exceptionell lång tid för en lama att stanna kvar i ”dödsmeditation”, tillade Small.

TVNZ filmade lamans kropp 15 dagar efter döden då kroppen visades för reportern John Hudson. Hudson sade att temperaturen var 13 grader Celsius och att det inte fanns någon lukt eller andra tecken på förruttnelse.

Den lokale begravningsentreprenören Michael Hope sade till TVNZ att när någon dör så kan förruttnelsen starta ganska snabbt med uppenbara tecken.

– Det kan bli viss utspändhet eller uppsvällning och sannolikt kan man förvänta sig viss odör. Vissa ansiktsdrag kan ha förändrats lite; ögonen kan ha mörknat, sade han.

Hope nämnde att han sett kroppar som långt efter döden har få eller inga tecken på förruttnelse, och förklarade att detta kan bero på en kombination av faktorer.

Patologen John Rutherford sade till TVNZ att en kropp kan hållas välbevarad i relativ kall omgivande temperatur med låg fuktighet och när inälvorna är någorlunda fria från organismer, som annars skulle sprida sig i kroppen och orsaka förruttnelse.

Rutherford sade att detta är möjligt på grund av fasta eller sjukdom. Han tillade att det tar omkring 12 timmar för likstelhet att utvecklas efter döden. Sedan är tillståndet oförändrat i 12 timmar och sedan klingar det av under de följande 12 timmarna.

– Det kan mycket väl finnas en rationell och rimlig fysisk förklaring till det utan att man behöver åkalla något ovanligt, mystiskt, dåligt förstått fysiskt fenomen.

Översatt från engelska.