Lättare klättra upp för samhällsstegen för barn som ammats
Amning ger både närhet och näring till barnet. (Foto: Johan Ordonez/AFP)


Barn som ammats klättrar lättare upp på samhällsstegen och halkar inte lika lätt ner på den som barn som inte ammats, enligt brittiska forskare.

I studien ingick 17 419 födda personer födda 1958 och 16 771 som var födda 1970. Samtliga var födda i Storbritannien. Forskarna tittade på vilken social klass de levde i som barn, när de var 10 eller 11 år och vilken klass de tillhörde vid 33 eller 34 års ålder.

De sociala klasserna baserades på pappans yrke och var indelade i fyra olika klasser, från outbildad arbetare till högre utbildad chef. Forskarna studerade även resultat från kognitiva och emotionella stresstester.

I studien kom man fram till att barn som ammats hade 24 procent större chans att ta sig uppåt på den sociala stegen och hade 20 procent mindre risk att röra sig neråt i den sociala utvecklingen än de som inte ammats. Det gällde i båda generationsgrupperna.

Enligt forskarna kan amning bevisligen ge fördelar både när det gäller hälsa och kognitiv utveckling som kvarstår upp i vuxen ålder.

”Amning förbättrar hjärnans utveckling, vilket ökar intellektet, vilket i sin tur ökar den uppåtgående sociala rörligheten”, skriver The Independent.

”Det finns få studier som tittar på de långsiktiga resultaten av amning, men denna studie visar de långvariga positiva effekterna”, säger professor Amanda Sacker, vid University College i London som är en av forskarna bakom studien.

Amning stärker banden mellan mor och barn och bröstmjölken skyddar barnen från infektioner. Barn som ammats är också mindre benägna att bli överviktiga och utveckla eksem.

Forskarna tror att det kan vara kombinationen av fysisk kontakt och de mest lämpliga näringsämnena för tillväxten och hjärnans utveckling som är inblandade när det gäller de ammade barnens bättre kognitiva förmåga och utveckling som vuxen.

Enligt Amanda Sacker kan mödrar som inte har möjlighet att amma sina barn, ändå hjälpa barnens emotionella och kognitiva utveckling genom att smeka och vara nära, hud-mot-hud, när de matar sina barn.

I England har amningen minskat och enligt Amnada Sacker kan det bero på det ekonomiska klimatet som gör att fler kvinnor väljer att gå tillbaka till arbetet tidigare och därför väljer att inte amma.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Archives of Diseases in Childhood.