Lätta vapen orsakar mer död och lidande än andra


Exporten av lätta vapen uppgick 2007 till 1,2 miljarder kronor. 300 000 människor dödades av den sortens vapen i väpnade konflikter. I Irak används exempelvis pansarskottet AT4 från Saab.

– Det är anmärkningsvärt att Sverige, som har en hög profil för att kontrollera just denna vapentyp, samtidigt är en stor exportör av lätta vapen, inte minst till krigförande länder och länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds i ett pressmeddelande.

Regeringen skriver i skrivelsen om vapenexporten att ”inga andra typer av vapen orsakar fler dödsoffer och mer lidande än dessa”.

– Vi kräver att regeringen skärper reglerna för vapenexporten och inför en särskild nationell strategi för att komma tillrätta med problematiken med lätta vapen, säger Anna Ek.