Läsplattor beskylls för att skada Finlands ekonomi


Finlands dåliga ekonomi är läsplattornas fel. Det säger Björn Wahlroos, styrelseordförande för den finländska träindustrikoncernen UPM-Kymmene och finansbolaget Sampo Groups.

Apples iPad har varit så populär i Finland att uppsvinget skadat såväl dator- som pappersindustrin, säger Wahlroos enligt Yle.

Den offentliga sektorn och växande arbetslösheten är också bidragande orsaker till den krassliga ekonomin, hävdar han.

Han vill att den finska regeringen ska göra allt för att öka landets konkurrenskraft utomlands.