Laser bekräftar Stonehenges funktion vid solstånden
En laserskanning av den stora triliten avslöjar dess extremt raka, prydliga kontur och mjuka yta, jämfört med alla de andra triliterna. Det tyder på att skaparna av Stonehenge avsiktligt ansträngde sig för att forma den mer noggrant på grund av dess speciella position i axeln vid vinter- och sommarsolståndet, precis som de gjorde med de andra stenarna som flankerar axeln. (Foto: English Heritage)


En omfattande laserstudie i 3D av Stonehenge avslöjar de olika tekniker som användes för att belysa stenarna som är i linje med vinter- och sommarsolståndet.

Stenarna i den yttre cirkeln syns när man närmar sig dem från den nordöstra sidan längs den forntida vägen. De är också de största och mest enhetliga. Överliggarna är väl bearbetade och har en klarare yta jämfört med de andra stenarna mot sydväst.

Dessutom formar sidorna på stenarna i solståndsaxeln raka, trånga springor.

Vägen som för närvarande passerar genom världsarvet kommer att ledas om för att återställa linjeringen vid sommar- och vintersolstånden.

”Den nya presentationen av Stonehenge kommer att göra det möjligt för besökarna att uppskatta betydelsen av linjeringen med solstånden mycket bättre”, sade Loraine Knowles, chef för Stonehenge på English Heritage, i ett pressmeddelande.

“Det är därför vi stänger A344 – som bryter linjeringen – för att göra det möjligt för stencirkeln att återförenas med vägen.”

Laserskanningen blottade också fler förhistoriska fynd, bland annat 71 yxor från bronsåldern.

“Analyser av olika tekniker som användes för att klä stenarna kan hjälpa till att förfina kronologin för konstruktionen”, sade Susan Greaney, erfaren historiker på English Heritage, i pressmeddelandet.

“Till somligas besvikelse har skanningen också uteslutit många dåligt definierade linjer och håligheter som man tidigare trodde var möjliga förhistoriska detaljer.”

Översatt från engelska