Lång väntan för utsatta barn


Ett barn som utsätts för misshandel kan få vänta lång tid innan ärendet utreds.

En flicka på mellanstadiet har väntat i över ett år på att beslut om åtal ska fattas, skriver Rädda Barnen i ett pressmeddelande.
– Barn har det i huvudet hela tiden och kommer aldrig ifrån det, hade flickan svarat på frågan om vad hon ville säga till de som ansvarar för den långa väntetiden.

Enligt lag ska beslut om åtal fattas inom 90 dagar vid misstänkt barnmisshandel. Ofta tar det mycket längre tid än så, visar en granskning som Rädda Barnen har gjort.

Ett barn som misshandlas i hemmet befinner sig i en mycket utsatt situation. De är utelämnade till ett välfungerande rättssystem, säger Rädda Barnen. De kräver att polis och åklagare följer svensk lagstiftning och skyndar på dessa ärenden.

– Ett barn som berättat om misshandel och inte blivit hört upplever att ingen tar honom eller henne på allvar. Under den långa väntetiden kan barnet pressas eller mutas att ta tillbaka sin historia. Risken är stor att barnet har svårt att berätta när det väl kallas till förhör, säger psykologen Åsa Landberg, som jobbar med våldsutsatta barn på Rädda Barnen, i pressmeddelandet.

Granskningen visar att handläggningstiden vid misstänkt barnmisshandel i genomsnitt var 115 dagar, men att variationen mellan olika delar av landet är stor.  Längst fick man vänta i Malmö och Sundsvall, kortast tid i Helsingborg.