Lagtolkning visar att förföljelsen av falungong i Kina fortsätter
Kinas högsta domstol i Peking. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


De försiktigt positiva signalerna på att förföljelsen av falungong i Kina kanske är på väg att avslutas har hamnat i ett delvis nytt ljus. Kinas högsta juridiska instans utfärdade nyligen en lagtolkning som tycks befästa förföljelsen.

Tolkningen från högsta domstolen och högsta åklagarämbetet handlade om hur regimens juridiska apparat ska tolka Artikel 300 i den kinesiska brottsbalken, som är den lagtext man huvudsakligen använder sig av i den rent rättsliga delen av förföljelsen.

Förföljelsen av falungong i Kina

Artikel 300, som har den för västerländska öron märkliga formuleringen ”att använda en heretisk religion för att underminera upprätthållandet av lagen” används för att åtala falungong-utövare för att de delar ut flygblad eller DVD:er med information om den förföljelse de utsätts för, eller bara för att de äger en digital musikspelare med falungongs övningsmusik på. Det här kan de sedan dömas till långa fängelsestraff för.

Huvuddelen av förföljelsen utförs dock utanför lagens råmärken, i olika typer av mer eller mindre utomrättsliga interneringsläger, via tortyr och hjärntvätt, och att polis och säkerhetspolis helt ostraffat kan göra vad de vill med falungong-utövare och deras egendom. Dessutom tror oberoende utredare att internerade falungong-utövare i hemlighet dödas för sina organ i ett statligt sanktionerat samarbete mellan militär, paramilitär och sjukhus.

Den nya tolkningen av Artikel 300 innebär inga stora förändringar, men har bland annat tillägg om spridning av ”heretisk religion” via internet.

Legalt ogiltig

Xiyang Xia på Washingtonbaserade Human Rights Law Foundation säger att Artikel 300 till att börja med är legalt ogiltig eftersom den är i strid med religionsfriheten enligt Artikel 36 i Kinas grundlag, och att kampanjen mot falungong ”inte handlar om att upprätthålla lagen, utan om att genomföra en politisk förtryckskampanj”.

Vidare finns inte ens någon lagstiftning som ger regeringens departement eller partiorgan rätt att identifiera så kallade ”heretiska religioner”, och det ligger därmed inte heller inom högsta domstolens eller högsta åklagarämbetets makt att definiera detta eller ge andra departement makten att göra det.

I den nya tolkningen av Artikel 300 står även att de som frånsäger sig sin tro kan behandlas med ”särskild mildhet” genom att man låter bli att åtala eller straffa dem. Enligt Xia visar detta att straffet ”inte är baserat på faktiska brott som begåtts, utan på religiös tro”.

Vissa positiva tecken

Förföljelsen av falungong drevs igenom av Kinas dåvarande högste ledare Jiang Zemin 1999, men har ”ärvts” av de administrationer som följt efter. Under Xi Jinping har dock vissa positiva tecken synts. Först avskaffade Xi det arbetslägersystem som spelade en nyckelroll i förföljelsen, och i fjol meddelades att regimens paramilitära styrkor skulle avveckla sina affärsintressen, vilka inkluderar de sjukhus som tros vara drivande i organstölderna från falungong-utövare.

Vissa uttalanden och gester av Xi Jinping på viktiga datum har förstärkt det här intrycket, liksom att en del lokala domstolar och polisstationer börjat låta bli att åtala gripna utövare. En åklagare gick till och med så långt som att officiellt säga att regimen inte hade ”några lagar eller förordningar” som säger att falungong är en ”heretisk religion”.

I och med den nya lagtolkningen tycks det dock klart att förföljelsens rent juridiska grunddokument kommer att finnas kvar tills vidare.

Rapportering av Larry Ong