"Lagen om organhandel ett utspel"
Man Yang Ng från ISHR tror inte att Kinas kommunistregim spelar med öppna kort i fråga om organtransplantationer. (Foto: Sofia Partanen Epoch Times/arkiv)


Kinas kommunistregim förnekade i förra veckan, genom bland annat den ryska tidningen Pravda, att Falun Gong-utövare skulle användas för organtransplantationer. Det kom också uppgifter i svenska medier om att landet stiftat en ny lag mot organhandel. Det skedde ett par veckor efter att en kinesisk tv-reporter, kallad "R", som flytt till USA berättade i Epoch Times om en koncentrationlägerliknande anläggning i Sujiatundistriktet i Liaoningprovinsen i Kina.

Enligt ”R” finns eller fanns 6 000 Falun Gong-utövare i lägret. Ingen ska ha kommit levande därifrån. De används som levande resurs till den omfattande organhandel som lägret påstås syssla med, i samarbete med ett sjukhus i Sujiatun. Senare framkom genom ytterligare vittnen uppgifter om att det finns 36 liknande och i vissa fall större koncentrationsläger i Kina.  

Kinas kommunistregims förnekande av organhandeln kom några veckor efter att Epoch Times presenterat uppgifterna. Under tiden däremellan har Falun Gong-utövare demonstrerat vid kinesiska beskickningar i andra länder, samt begärt att dessa länders regeringar ska protestera till den kinesiska kommunistregimen.

Beskedet ska ses i ljuset av att tidningen The Observer för en tid sedan skrev att Kina deklarerade på internet att organ från dödsdömda donatorer användes. När landets styrande förstod att de uppgifterna inte var attraktiva i Väst togs informationen snabbt bort.

Man Yang Ng är styrelsesuppleant i den tysklandsbaserade människorättsorganisationen ISHR (International Society for Human Rights), med 35 000 medlemmar. Han har god inblick i förhållandena i Kina och tror att beskedet om den nya lagen för organhandel enbart är ett vilseledande utspel.

–    Att de försöker lura världen är inte konstigt. Faktum kvarstår – Vi har tre vittnen och kanske inom en nära framtid kommer någon eller alla att träda fram. För mig är det självklart att de förnekar att detta förekommit. De bör inrätta en oberoende granskningsorganisation. Varför vägrar de en oberoende granskning? Regimen tänker att när man ljuger ska man ljuga stort. När man ljuger upprepat börjar människor verkligen tro att det är sant.

Han säger också att de som arbetat med fallet Falun Gong inom FN:s människorättskommission inte tvekar beträffande sanningshalten i det som framkommit.

– Vi inom ISHR har talat med FN, de tycker att vi ska ställa kravet att FN ska skicka en oberoende granskningskommission till Kina. Hittills har Kina vägrat att gå med på det säger Man Yan Ng.

Trots kommunistregimens uppgifter om att Kina inte sysslar med organhandel skriver organtransplantationscentralen CITNAC (Chinas International Transplantation Network Assistance Center) i Shenyang – där även koncentrationslägret Sujiatun ligger –  på sin hemsida att flera olika transplantationer kan köpas där. Några exempel är: lever: 80 000-130 000 US dollar, njure 62 000 dollar, hjärta 130 000-160 000 dollar. Det riktar sig särskilt till utlänningar och skriver att donatorerna inte får någon ersättning, de höga priserna är för att täcka kostnader för medicinsk utrustning och läkarpersonal med mera. Standarden på den medicinska teknologin inom transplantationsverksamheten sägs höja sig över den som generellt råder i Kina och ligger på internationell nivå. Men det nämns inte ett ord om vilka som tillhandahåller organen.
Den som behöver genomgå någon form av transplantation ombeds kontakta CITNAC innan sjukdomen blir värre och organ påstås kunna skaffas fram omedelbart.

Enligt CITNAC:s hemsida har fler än 35 000 njurtransplantationer utförts på 29 sjukhus över hela Kina. Antalet levertransplantationer i landet är minst 5 000 om året.

”Så många transplantationsoperationer kan ske tack vare stödet från den kinesiska regeringen. Folkets högsta domstol, Folkets högsta lagbyrå, polisen, rättsväsendet, hälsodepartementet och den civila administrationen har gemensamt antagit en lag för att säkerställa att organdonationerna stöds av regeringen. Det är unikt i världen.”, skriver CITNAC på sin webbsid http://en.zoukiishoku.com/.