Låga förväntningar på FN:s klimatkonferens i Durban
UNEP:s verkställande direktör Achim Steiner (Foto: Tony Karumba/AFP/Getty Images)


FN:s klimatkonferens i Durban, Sydafrika, börjar denna veckas måndag. Medan experter än en gång säger att detta är ett avgörande ögonblick då världen måste enas för att fatta några svåra beslut, är förväntningarna återigen låga bland kommentatorer och deltagare.

Bland de viktigaste frågorna som ska diskuteras är vad som händer med Kyotoprotokollet när det löper ut 2012, mer detaljer om Green Climate Fund som blev överenskommen i Cancún förra året och kolets framtida roll.

Enligt FN:s konvention om klimatförändringar (UN Framewwork Convention on Climate Change), kommer diskussionerna att försöka påskynda implementeringen av dessa och andra frågor ”på ett balanserat sätt”.

”Balanserat” innebär att varje fråga faktiskt tas upp under konferensen, på ett sätt som alla deltagande länder kan acceptera. Balans kan även ha en annan, mer praktisk innebörd.

Pembina Institute, en berömd kanadensisk miljöorganisation, förklarar i sin rapport inför konferensen hur de olika diskussionerna, sex till antalet, är sammanlänkande.

”Framsteg på ett område kan låsa upp i ett annat,” ”Omvänt kan overksamhet på ett forum få hela samtalet att stanna av,” säger rapporten.

Faktum är att vissa länder nästan verkar göra affär av att processen stannat av. Inspirerad av den senaste tidens Occupy rörelse, föreslog Costa Ricas förre president Jose Maria Figueres att de sårbara länderna ska ”ockupera” Durban genom att vägra att lämna förrän betydande framsteg har gjorts.

Detta visar känslan av brådska som omger Durbankonferensen. Förhoppningarna var höga inför Köpenhamnsmötet 2009, men det visade sig bli en stor besvikelse enligt de flesta bedömare. Få förväntade sig att mötet i Cancun förra året skulle åstadkomma mycket, vilket det inte heller gjorde. Men åtminstone några observatörer anser att mötet i Cancun förde tillbaka förhandlingarna på rätt spår.

Nu pekar många experter på klockan: För varje år vi kör fast, ju närmare kommer vi till oåterkalleliga klimatförändringar och det blir svårare och dyrare att faktiskt genomföra långsiktiga mål för resten av detta århundrade. Världen har enats om att hålla den globala temperaturökningen lägre än två grader men detta kommer att bli svårt att uppnå, enligt Pembina Institute.

”Nuvarande löften, om de är uppfyllda, skulle leda till ökad uppvärmning med drygt tre grader och potentiellt mer än tre och en halv grad”. ”Baserat på den politik som faktiskt genomförts hittills i jakten på de löftena, förutspår Internationella energiorganet ett ännu mer pessimistiskt resultat med en värmeökning på sex grader eller mer”, skriver de.

Trots detta rapporterade The Guardian i förra veckan att regeringarna i världens rikaste länder har gett upp om ett nytt klimatavtal fördrag som skulle träda i kraft under detta årtionde. Redan innan förhandlingarna har börjat har de i tysthet beslutat att verka för en överenskommelse 2015 eller 2016 som inte skulle träda i kraft förrän 2020.

Achim Steiner, verkställande direktör för FN:s miljöprogram kallar detta ”ett politiskt val”, som inte är baserat på vetenskap och varnade för att det kommer att ta jorden ”från hög risk till mycket hög risk när det gäller den globala uppvärmningen.”

Alliansen av små ö-stater kallar allt som försenar ett nytt fördrag ”vårdslöst och oansvarigt”. De representerar några av de länder som är mest utsatta vid en global uppvärmning. I vissa fall beräknas hela öar försvinna om havsnivån stiger för mycket.

Som om detta inte var nog för att bygga upp spänningar innan konferensen, kom en ny omgång av de så kallade ”Climategates”, e-post, ut på Internet på tisdagen via en rysk server. Filen innehöll mer än trettioniotusen sidor hackad e-post till och från forskare vid University of East Anglia i England som påstås bevisa att forskarna har manipulerat data om klimatförändringarna.

De publicerades på flera klimatskeptikers webbplatser i ett uppenbart försök att skapa en liknande effekt som när den första omgången läckte ut, innan Köpenhamnsmötet. Klimatforskare har sedan dess jobbat hårt för att sätta in citat, som kan tyckas skadliga för deras verksamhet, i dess rätta sammanhang och försvara sitt arbete.

Durbans klimatkonferens inleds den 28 november och är planerad att pågå till den 9 december.

Översatt från engelska.