Kvinnors inkomst utvecklas bättre än mäns


Kvinnors inkomster har utvecklats bättre än mäns visar en sammanräkning av förvärvsinkomsten som Statistiska centralbyrån gjort för åren 1999 – 2006.

Tittar man på hur medianinkomstens utveckling i landets kommuner har kvinnor i nästan 90 procent av kommunerna haft bättre inkomstutveckling.

Variationerna är kraftiga. I Aneby var genomsnittsökningen 21 procent. Kvinnorna ökade där sina inkomster med 24,8 procent medan procenttalet för män blev 15,4.

Sämst inkomstutveckling hade Bengtsfors, fem procent. Här ökade kvinnorna sina inkomster med 7,6 procent medan männens stannade på två procent.

Bland Sveriges 20 största kommuner har Jönköping haft den största inkomstutvecklingen medan storstaden Malmö haft sämst utveckling, 17,3 mot 9,4 procent, allt enligt Statistiska centralbyrån. Siffrorna gäller personer över 20 år.