Kvinnornas dag vid fredsprisutdelningen
Nobels fredspristagarna, Liberias president Ellen Johnson Sirleaf (höger), fredsaktivisten från Liberia, Leymah Gbowee (mitten) och jemenitiska aktivisten Tawakkol Karman (vänster) poserar den 10 december med medaljer och diplom under utdelningen av Nobels fredspris i Stadshuset i Oslo. (Foto: Cornelius Poppe /AFP/ Scanpix)


Ellen Johnson Sirleaf och Leymah Gbowee från västafrikanska Liberia och Tawakkol Karman från arablandet Jemen, fick på lördagen mottaga fredspriset i Oslo. Priset delades ut av Thorbjørn Jagland, den norska Nobelkommittén ordförande i närvaro av den norska kungafamiljen.

Motiveringen till priset löd: ”Deras fredliga kamp för kvinnors säkerhet och för kvinnors rätt till full delaktighet i fredsbyggande arbete”.

Ellen Johnson Sirleaf, som återvaldes till president i Liberia förra månaden, höll ett kraftfullt tal. Hon talade bland annat om den exempellösa grymhet som riktats mot kvinnor.

– Internationella tribunaler har
fastslagit att våldtäkt används som vapen i krig. Ofattbart många kvinnor har skändats de senaste tjugo åren. Ett ohyggligt stort antal liv har ödelagts av sådan ondska. Våra kroppar stympas och våra livsdrömmar krossas. Kvinnor och flickor har betalt ett oproportionerligt högt pris i nationella och internationella väpnade konflikter. Vi har betalt med vårt blod, våra tårar och vår värdighet.

Det är inte bara i väpnade konflikter som kvinnors mänskliga rättigheter kränks. Utbildning för flickor ses i många länder som en lyx och inte som en nyckelinvestering för framtiden. Men nu vill Liberias unga ta igen tiden de förlorat under kriget. De  vill ha utbildning och arbete. De vill bygga upp Liberia.

– De har gjort sin röst hörd, och vi har hört den, bekräftade fredspristagaren och presidenten Ellen Johnson Sirleaf.

Leymah Gbowee, som är den andra fredspristagaren, också från Liberia, berättar och hon tillsammans med några andra kvinnor och tio dollar bildade Kvinnor av Liberia. För de ville göra något åt att kvinnor hade blivit krigsleksaker åt den sönderdrogade milisen.

– Inga kvinnor skonades, vi blev våldtagna oavsett ålder, religion eller social status. Dagligen såg mödrar sina söner tvångsrekryteras och sina döttrar föras bort som ”fruar” till drogpåverkade krigare.

Kvinnorna i Liberia använde sin smärta, sina misshandlade kroppar och sargade själar för att stå emot orättvisorna och terrorn. Ändå visste de att det enda som kunde göra slut på kriget var icke-våld. Det andra sättet skulle ha fört Liberia in i en djup avgrund av smärta och förödelse, menar Gbowee.

Gbowee citerade Martin Luther King Jr: ”Våld leder aldrig till en varaktig fred, det löser inga sociala problem utan skapar bara nya mer komplexa”.

Denna tanke om icke-våld tilltalade Liberias kvinnor och spreds snabbt till femtio olika samhällen. Dessa kvinnor reste sig mot krigsherrarna och blev det samvete som dessa hade förlorat i jakten på makt och politiska positioner.

– När vi stod där mot krigsherrarna kände vi att det var vår moraliska plikt, att som mödrar rusta oss och kämpa mot krigets demoner för att skydda våra barns liv, deras land och framtid.

Kvinnor i Kongo säger
att sexuella övergrepp beror på ett större problem, vilket är frånvaron av kvinnor där beslut fattas. Med kvinnor på ledande positioner skulle det finnas färre lagar som blundar för de övergrepp som kvinnor utsätts för. Om beslut som fattas i FN och andra internationella organ sade Leymah Gbowee:

– Låt oss se till att det genomförs att kvinnors kroppar är okränkbara och inte ska underordnas traditioner som män har hittat på.

Tawakkol Karman, Jemen, har å sin sida alltid trott att civilisationens framsteg har skapats av män och kvinnor tillsammans. Men när kvinnor behandlas orätt och berövas sina mänskliga rättigheter blottas alla samhällets brister och kulturella sjukdomar. Det leder till att samhället blir lidande och att vrida detta rätt kan bara göras i ett fritt och demokratiskt land.

– Vår civilisation kallas för mänsklig, den tillhör inte män eller kvinnor, sade Karman.

Hon menar att med internet har vi blivit en familj som delar samma förhoppningar och farhågor. I den globala värden finns samexistens och vi ska acceptera varandra, för genom detta kommer tyranniet att dö ut. Det blir slutet på en ondsint historia och början på lycklig och generös historia, fyllt av kärlek och broderskap, menar den 32-åriga fredspristagaren.

– Fred betyder inte bara slut på krig, utan det är slut på ett förtryck och orättvisa, sade Tawakkol Karman.

Till sist kan nämnas att Ellen Johnson Sirleaf riktade sig direkt till norrmännen:

– Ert land upplevde en tragedi, människor mördades. Det var ett överlagt våldsangrepp på samhällets hjärta, ändå var reaktionen på alla nivåer i det norska samhället helt i linje med goda traditioner av öppenhet, integritet och rättvisa. För detta har ni och medborgarna i ert fantastiska land en hel världs beundran. Jag vill förmedla Liberias folks innerliga  medkänsla för de liv som förlorats och uttrycka vår djupa kända aktning för er.