Kvinnor och män behöver samarbeta för jämlikhet
Kvinnor ur två olika världar: En indisk kvinna bär ved på huvudet när hon går förbi en reklamskylt i Siliguri, Indien den 7 mars, dagen före den Internationella kvinnodagen (IWD). (Foto: Diptendu Dutta/AFP)


Idag fyller kvinnodagen hundra år. Sedan 1910 har kvinnor världen över uppmärksammat dagen som en påminnelse för arbetet för en mer jämlik och rättvis värld. Mycket har förbättrats, kvinnor har rösträtt och får utbilda sig. Vi har mödra- och barnhälsovård, och kvinnor får förvärvsarbeta. Men vilka kvinnofrågor är egentligen de mest angelägna idag?

Det beror väl kanske på vem man frågar, och var i världen man bor. Organisationen Diakonia som är med och arrangerar en kvinnodag på Historiska museet i Stockholm på tisdag verkar för kvinnors rättigheter världen över.

Mirjam Dahlgren arbetar som policyrådgivare för jämställhetsfrågor på Diakonia i Stockholm. Hon anser att det finns två viktiga frågor som behöver uppmärksammas när det gäller jämlikhet; kvinnors hälsa och jämställdhet som innebär att kvinnor har lika tillgång till beslutsfattande, både inom politiken och privat.

– Det är vikigt för demokratin att kvinnors perspektiv och deras unika kompetens tas fram, att kvinnor får komma in där beslut fattas om samhället på höga nivåer både nationellt och internationellt, säger Mirjam Dahlgren.

Generellt sett har kvinnor med högre kompetens än männen nationellt (i Sverige) sämre löner och mindre makt.

– Hur mycket man än pratar om demokrati och mänskliga rättigheter, så är det ingen demokrati om inte både män och kvinnor finns representerade bakom besluten, säger Dahlgren och fortsätter:

– Det är helt ofattbart
att man fortsätter att hålla kvinnor utanför. Samhället förlorar enormt i kompetens när kvinnor inte är med och fattar beslut.

Men det handlar inte om att kvinnorna skulle vara bättre än männen, menar Dahlgren, utan att kvinnor har sin kompetens, sina perspektiv och männen har sina, och att de är lika viktiga om vi vill ha en fungerande demokrati.

– Vi måste gå hand i hand när det gäller demokratisk utveckling där kvinnor och minoritetsgrupper är fullt delaktiga. Att männen engagerar sig mer i jämställdhetsfrågor är inte bara viktigt utan nödvändigt, säger Dahlgren.


Pakistanska människorättsaktivister håller en demonstration i Lahore den 7 mars, inför Internationella kvinnodagen. Pakistan är en konservativ muslimskt land, där FN säger bara 40 procent av vuxna kvinnor är läskunniga. Kvinnor utsätts för våld och övergrepp, och landet saknar fortfarande en lag mot våld i hemmet. (Foto: Arif Ali/AFP)

Pakistanska människorättsaktivister håller en demonstration i Lahore den 7 mars, inför Internationella kvinnodagen. Pakistan är en konservativ muslimskt land, där FN säger bara 40 procent av vuxna kvinnor är läskunniga. Kvinnor utsätts för våld och övergrepp, och landet saknar fortfarande en lag mot våld i hemmet. (Foto: Arif Ali/AFP)

Den andra hjärtefrågan för Diakonia är tillgången till hälsoservice om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, (SRHR).

– Alla kvinnor, män och unga, skall ha rätt till sexualundervisning, och tillgång till service för att få råd, behandling och sjukvård och förebyggande hjälp.

Där har Sverige lyckats bra anser Dahlgren.

– Sverige har bland
världens lägsta barn- och mödradödlighet, likaså en bra sexualundervisning. Att ungdomar i tid får lära sig hur man skyddar sig mot sjukdomar och oönskad graviditet.

Gösta Zackrisson som är ordförande i lokalföreningen i Göteborg för Riksorganisationen Män för Jämställdhet, håller med om att samarbete är viktigt.

– Det är viktigt att kvinnor och män kan gå hand i hand i kampen mot ojämställdheten. Män för Jämställdhet tror stenhårt på, att ett jämställt samhälle gör att vi blir mer hela som människor. Om vi män tillåter oss att ha mer empati och att kvinnor tar och får mer plats i maktsfärerna, kommer samhället att förändras. Våldet kommer också att minska, säger Gösta Zachrisson.

Män för Jämställdhet i Sverige har just kvinnofriden som en av sina portalparagrafer. Föreningen arbetar för jämställdhet, för kvinnofrid och mot mäns våld och övergrepp.

– Så 8 mars är en viktig dag även för oss och vi är representerade på flera ställen i Göteborg på kvinnodagen.

Zackrisson anser att det handlar också om att våga bryta gamla normer.

– Vi måste kunna välja våra roller själva. Många tror att alla kommer att bli lika om vi går längre med jämställdheten. Men det blir tvärtom.  Det kommer att finnas många fler alternativ till standardnormerna. Spridningen inom vårt egna kön kommer att öka.

Om några dagar lanseras ett nytt utbildningsmaterial av Män för Jämställdhet, ett material som heter Machofabriken, och är tänkt främst för skolor. Föreningen har utarbetat det tillsammans med SKR, och ROKS.

– Det är en stor framgång för Sverige, att vi just gör det tillsammans, säger Zackrisson.