Kvinnor och barn löper störst risk att drabbas av aids
En ung kvinna från Zimbawe blev gravid efter en våldtäkt och smittades med hiv. (Foto: AFP/Alexander Joe)


Kvinnors och barns utsatthet för hiv diskuterades ingående vid den internationella aids-konferensen i Wien 18-23 juli.

Ojämlikheten mellan könen gör kvinnor mer utsatta för hiv, särskilt i utvecklingsländerna, där mindre än hälften av de hiv-positiva gravida kvinnorna har tillgång till behandling, säger doktor Brigitte Schmied, ordförande för österrikiska AIDS Society och en av ordförandena vid konferensen.

– Att förneka en kvinna de hjälpmedel och den information som hon behöver för att värna om och ta hand om sin egen och sina barns hälsa är att förneka värdet av deras liv. Ojämlikhet mellan könen utsätter kvinnor för större risk att drabbas av hiv och det innebär också att tillräckliga resurser inte tillhandahålls för att genomföra ens de enklaste och mest effektiva åtgärderna, sade Schmied under konferensen.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 400 000 barn infekteras med HIV varje år till följd av att smitta överförts från mor till barn. År 2008 levde cirka 2,1 miljoner barn under 15 år med hiv-smitta och ungefär 390 000 dör varje år.

Doktor Elaine J. Abrams, professor i pediatrik och epidemiologi vid Columbia University och expert inom ämnet begränsning av aids talade om att stoppa överföringen från mor till barn.

Överföring kan ske under graviditeten, under värkarbetet och förlossningen och under amningen. Utan någon behandling är risken för överföring mycket hög, omkring 25-45 procent. Med medicinering under dessa perioder minskas risken avsevärt, sade Abrams. Abrams sade att på platser med stor tillgång till antivirusbehandling, som i Europa och USA, är resultaten anmärkningsvärda, med en infektionsfrekvens på mindre än 2 procent.

Nittiofem procent av människor med hiv lever i utvecklingsländer och oproportionerligt många är unga kvinnor. Studier visar att kvinnor som lever i dessa områden också löper hög risk för att få hiv via sina partners.

En ljusning är, enligt en färsk FN-rapport, att förekomsten av HIV bland unga minskar i 15 av de 21 värst drabbade länderna. Ungdomarna har lärt sig att skydda sig genom att ändra sitt sexuella beteende, som att vänta längre med att bli sexuellt aktiva och ha färre partners.

Uppskattningsvis 33,4 miljoner människor i världen lever med hiv/aids, rapporterar WHO. För närvarande finns det fortfarande inget botemedel mot aids, även om nuvarande behandlingar kan förlänga tiden mellan hiv-infektionen och uppkomsten av aids.

Att förhindra att bli smittad är det enda sättet att vara sig säker, enligt WHO. 

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39674/