Kvarstående munskador efter snusstopp
På bilden ser vi svensktillverkat nikotinfritt portionssnus.(Foto: AFP/Sven Nackstrand)


Att ta till snus som en rökavvänjningsmetod är ingen god idé. Snus skadar munslemhinnan och hos inbitna snusare fanns det fortfarande skador i munnen efter ett halvårs snusuppehåll, det visar en ny svensk avhandling.

Snus innehåller cancerframkallande ämnen, så kallade nitrosaminer. Nitrosaminer kan också bildas vid hårdstekning av livsmedel och vi kan också utsättas via läkemedel och kosmetiska produkter.

Forskare vid Sahlgrenska akademin studerade vilken effekt snusextrakt har på cellerna i munhålan och på celler som har betydelse för immunförsvaret.

Genom klinisk undersökning och via vävnadsprover i mikroskop har de därefter tittat på hur munslemhinnan påverkats på 20 patienter av snus och nikotin.

Det tar tid för munslemhinnan att återhämta sig efter att man snusat och i synnerhet hos dem som fortsatt att använda nikotinläkemedel under tiden, såg forskarna.

– Det visade sig att snusextraktet hämmade munhålecellernas tillväxt och viktiga celler för immunförsvaret, vilket innebär att immunförsvaret kan försvagas, säger Mats Wallström, forskare på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska Akademin och specialist i käkkirurgi, i ett pressmeddelande.

Ett avvänjningsprogram testades på 50 inbitna snusare. Det fick stöd och rådgivning och nikotinläkemedel. Det togs också vävnadsprov från den del i munnen där snusarna lagt in sitt snus. Programmet var framgångsrikt, efter 12 månader var 30 procent av deltagarna fria från tobak.

– Ett viktigt fynd var dock att samtliga deltagare gick upp i vikt, vilket i gruppen där de lyckades sluta snusa också fann en stegring av diastoliskt blodtryck och förhöjt kolesterolvärde, säger Mats Wallström.

Efter 6 månader togs ett andra vävnadsprov från 20 av de patienter som ingick i avvänjningsprogrammet och var tobaksfria.

– Vi kunde då se att slemhinnan inte var normal efter sex månaders snusstopp, vare sig vid klinisk undersökning eller i mikroskop, konstaterar Mats Wallström.

Tidigare forskning visar att nikotin kan påverka utvecklingen av cancer, därför är det viktigt att följa upp f.d. tobaksbrukare och även personer som använder nikotinprodukter eftersom de löper högre risk att drabbas av cancer, anser Mats Wallström som förespråkar total tobaksfrihet och avråder från att använda snus som en rökavvänjningsmetod.

FAKTA SNUS

Även om den allmänna uppfattningen är att snusning anses vara en säkrare form av tobakskonsumtion än rökning får snusare också cancer. Dessutom exponeras snusaren för en starkt vanebildande drog som innehåller cirka 3 000 kemikalier och flera välkända cancerframkallande ämnen, så kallade nitrosaminer. Cirka 150 miljoner människor över hela världen använder sig av rökfri tobak. Enligt siffror från 2009 använder 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna i Sverige snus varje dag. Sverige konsumerar mest munsnus (0.7 kg) per person i västvärlden och den största totalförbrukningen står USA för.