Kurs i korruptionsbekämpning för 2000 partitjänstemän


Kinesiska myndigheter har startat kurser i Peking för tjänstemän inom disciplininspektion. Över 2000 sekreterare för sina respektive kommissioner över hela landet ska förbättra sina kunskaper i korruptionsbekämpning.

Enligt en rapport i China News Service den 21 maj deltog 780 stycken i den första kursen som hölls mellan den 8 och 15 maj, bland annat i partiets centralkommittés egen skola.

Tre träningstillfällen har planerats i maj och juni. Kurserna kommer äga rum samtidigt på olika institutioner. De 2000 sekreterarna som förväntas delta kommer från 31 provinser, autonoma regioner och kommuner.

He Guoqiang, sekreterare för den centrala disciplininspektionskommittén uppmanade sekreterarna på häradsnivå att resolut bekämpa alla korrumperade ämbetsmän och allt korrupt beteende för att försvara folkets intressen när han mötte kursdeltagarna den 12 maj.

Hu Xingdou, professor vid Pekings teknologiinstitut anser att korruptionsproblemen bland kinesiska ämbetsmän bara kan lösas genom att man inför ett oberoende rättssystem och stärker medias möjlighet att bevaka dessa frågor. Att bara stärka övervakningen från disciplinorganens personal på olika nivår kommer inte fungera, menar han.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17327/