Kulturmiljöer i Västra Götaland ska räddas
Det blir byggnadsvårdsläger på Florö i sommar. (Foto: Creative Commons)


Nu ska två av Västra Götalands kulturmiljöer rustas upp och bevaras för framtiden. Det är Svenska Byggnadsvårdsföreningen som anordnar byggnadsvårdsläger i sommar för att kunna rusta upp sommarnöjet Florö i Fjällbacka skärgård och Årås säteri utanför Ulricehamn.

Både Florö och Årås säteri är viktiga för Sverige och kan genom sitt förflutna vidarebefordra viktiga delar av den Svenska historien.

Florö

På Florö, som är beläget i Fjällbacka skärgård och som sträcker sig från Göteborg till norska gränsen, finns fem byggnader som tillsammans med parken kulturminnesförklarades 1992. I sommar kommer man att restaurera kaptenshuset, parken och en transformatorbyggnad.

– Den första dokumentationen av Florö är från början av 1800-talet och med stöd från Riksantikvarieämbetet har öns fastigheter kunnat bevaras. Nu arrangerar vi byggnadsvårdsläger på platsen för att se till att det bevarandet kan fortsätta, säger Lovisa Rörström, kommunikatör på Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Årås säteri

Årås säteri som är beläget mellan Ulricehamn och Mullsjö hade fått förfalla under många år, men 2011 skedde ett ägarbyte, som ledde till en hel del förändringar. I dag är det Årås bygdegårdsförening som äger huset och i år arrangerar de sitt tredje byggvårdnadsläger, allt för att kunna säkra att byggnaderna inte kommer förfalla, utan kommer finnas kvar som en del i den positiva utvecklingen av bygden.

– Årås säteri var på sin tid häradets främsta gods och herresäte. Den verkliga storhetstiden var på 1500- och 1600-talet under släkten Gyllenstierna. Huvudbyggnaden som uppfördes på 1400-talet brann ner 1792, men byggdes snart upp igen till sitt nuvarande utseende. Till säteriet hör också flera flyglar och en kvarn som upprustats till bygdegård. En flygel drivs sedan tjugo år som vandrarhem, säger Lovisa Rörström.


Årås sätteri, huvudbyggnad. (Foto: Creative Commons)

Årås sätteri, huvudbyggnad. (Foto: Creative Commons)

Praktisk byggnadsvård lärs ut

Kunniga hantverkare kommer lära ut praktisk byggnadsvård till kursdeltagarna, som kommer att bestå av allt från arkitekter och ingenjörer till glada amatörer. Man kommer ägna sig åt snickerier, måleri, putsarbeten, fönsterrenovering, pappspänning och golvläggning.

Varje byggnadsvårdsläger kommer att kunna ta emot mellan fem och tio deltagare och allt arbete kommer att utföras i enlighet med godkända bygghandlingar och är under antikvarisk kontroll.

– Renoveringsmomenten är baserade på en vårdplan för respektive plats som utformats av antikvarie. Själva hantverket utförs av lägrets deltagare, som alla har olika bakgrund, med ledning av handledare vilka är väldigt erfarna inom sina områden, säger Rörström.

Byggnadsvård värnar om ekologi, hållbarhet och resurshushållning, då arbetet bygger på ett bevarande perspektiv, där allt som går att restaurera kommer att restaureras. Det är bara i fall där den befintliga byggnationen är i så dåligt skick att materialet inte går att räddas som det byts ut och ersätts med nytt.

Återställs till ursprungligt skick

– Hela byggnadsvårdslägert handlar om att återställa huset eller parken till dess ursprungliga skick och då är metoderna lika viktiga som materialvalen. Det är eko-bygg ur ordets rätta bemärkelse, säger Rörström.

I dagsläget vet man dock inte när renoveringarna blir klara och man måste också ha ett utlåtande från en fackperson. Årås arrangerar sitt tredje läger och Florö sitt andra.

– Vissa läger behöver bara ett par år innan arbetet är färdigt, andra betydligt längre. I år invigdes exempelvis Vita Villan på Öland som efter fjorton års lägerverksamhet nu står färdigt, säger Lovisa Rörström.