Kulturbegreppet breddas med immateriellt kulturarv


Den 9 december, beslutade regeringen att ratificera Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet.

Konventionen omfattar bland annat muntliga traditioner, sociala sedvänjor och traditionell hantverksskicklighet. Unescos konvention syftar till ”att säkra respekten för och öka kunskaperna om de immateriella kulturarvens betydelse”, skriver Kulturdepartementet i ett pressmeddelande.

– En av alliansregeringens viktigaste prioriteringar har länge varit kulturarvet och det är glädjande att vi nu breddat vårt kulturarvsbegrepp till att även inkludera det immateriella kulturarvet, säger Lena Adelsohn Liljeroth i pressmeddelandet.

Det blir institutet för språk och folkminnen som ska samordna uppdraget med att utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen i Sverige. För detta ändamål föreslås i Budgetpropositionen att institutet får 1,5 miljoner kronor per år under 2011-2013.