Kubansk ilska mot norskt hotell


Regimen i Kuba anklagar Europa för att böja sig för amerikanska påtryckningar, sedan ett USA-ägt hotell i Norge vägrat ta emot en kubansk delegation. Scandic-kedjan anser sig bunden av USA:s handelsbojkott mot Kuba.

”Helms-Burton regerar i Europa”, löd en förstasidesrubrik i dag i kubanska kommunistpartiets tidning Granma.

Scandic-hotellet Edderkoppen i Oslo hudflängs i artikeln för att det svansar för Washingtons diktat.

Upprinnelsen till vreden mot det norska hotellet är att en affärsdelegation från Kuba nekats rum, eftersom Scandic-kedjan numera ägs av amerikanska Hilton och hotelledningen därför ansåg sig bunden av USA:s handelsbojkott mot Kuba.

Helms-Burton är en lag som sedan 1996 förbjuder amerikanska företag och dess dotterbolag att göra affärer med Kuba.

När ett amerikanskägt hotell i Mexico City avvisade en kubansk grupp förra året ledde till det omfattande protester och till att de mexikanska myndigheterna bötfällde hotelledningen.

Norska utrikesdepartementets statssekreterare Raymond Johansen sade i går att Edderkoppens beslut var oacceptabelt och att norska politiska riktlinjer bör gälla i Norge.