Krönika: Med åldern kommer visdomen
Krönikör: Tony Lingefors.


Att visdomen kommer med åldern må vara ett klichéartat ordspråk. Men för mig som är 41 år stämmer det ganska bra. Hjärnan kanske å ena sedan inte är lika skärpt som när man var 20 år. Men å andra sidan kompenseras det med livserfarenhet och kunskap.

Visdom betyder att man har förmåga att tänka och handla genom att använda sig av erfarenhet, kunskap, förståelse, sunt förnuft och insikt utifrån goda intentioner. Begreppet visdom får en bredare betydelse och ett allt större utrymme i mitt liv ju äldre jag blir.

I mitt liv har jag varit med om en hel del såsom olika kriser, skilsmässa, sorg, arbetslöshet, alkoholism, hopplöshet, depressioner, konflikter och så vidare. Allt det jag har gått igenom i mitt liv har förstås format mig till den jag är i dag. Det har samtidigt lett till ett sökande efter att tillägna mig ökad visdom och därmed till en djupare förståelse för livet, människor, min omgivning och vår samtid – och framför allt – mig själv och min karaktär.

Mina erfarenheter och insikter och min samlade kunskap har på många sätt gjort mig visare och mer ödmjuk inför livet. Numera känner jag att jag har fått en ökad självkännedom och känner samtidigt att min självcentrering har minskat. Förut handlade det mesta om mig själv. Men nu känns det som om jag vill tänka mer på andra människor. Fördjupa mina relationer med ett fåtal människor är mer stimulerande för mig än att ytligt känna många människor.

De små sakerna

Med åldern känner jag också att jag kan glädja mig åt de små sakerna i tillvaron och inte känna något direkt behov av materiella ting. Att få lösa ett korsord eller förstå varför en viss sak fungerar på ett visst sätt kan vara oerhört stimulerande och berikande för mig. Att få gå en lång avslappnad promenad och känna respekt för naturen och dess ekosystem är också stimulerande och ger näring till själen.

Jag känner också emellanåt ett behov av självvald ensamhet för att kunna meditera och tänka och reflektera. Det är också stimulerande att föra djupa diskussioner, läsa tidningar, tidskrifter, intressanta sajter på internet och en massa böcker som leder till fördjupad kunskap och möjliggör förmågan att lättare läsa av vår samtid. Att titta på filmer med budskap som inbjuder till reflektion och tänkande är också något som jag gillar och som i slutändan leder till ökad visdom.

När jag har varit ute och rest i olika länder har jag lärt mig mycket om människor och olika kulturer. Och ju mer människor jag träffar på desto mer inser jag att man har något att lära sig om dessa olika och unika individer. Att vara nyfiken och ställa en massa frågor, som leder till nya ingångar, ingår också i min arsenal för vägar till visdom.  

Mycket formar en person

Förr i tiden kunde jag se ner på människor som betedde sig orättfärdigt och gjorde en massa dumma och kriminella saker. Men numera försöker jag inte vara så dömande utan i stället se bortom dessa saker och försöka förstå personens uppväxt och andra element som format den personen till att agera som han eller hon gör.

I vår vardag och genom våra relationer blir vi ständigt påminda om att mer och mer tillgodose andra människor och deras behov och se människan som helhet i stället för deras tillkortakommanden. På arbetsplatsen eller skolan lär vi oss att samarbeta, hantera konflikter och bli mer socialt kompetenta.

Att vara sympatisk, medkännande, tolerant, ödmjuk, god, ärlig och osjälvisk tycker jag också ska innefattas i begreppet visdom. Och det är också dygder som får en djupare innebörd ju äldre jag blir och något som jag verkligen vill anamma i mitt liv och min vardag. När vår visdom ökar kan vi samtidigt fördjupa våra relationer och få ett meningsfullt liv.

Väg till visdom

Samtidigt är det också viktigt att lära känna sig själv. ”Att känna andra är intelligens. Att känna sig själv är sann visdom. Att bemästra andra är styrka. Att bemästra sig själv är sann makt”, sade Lao Zi.

”Visdom kan ge oss en ökad tolerans för våra medmänniskor, minska vår rädsla för åldrande och död, ge större möjligheter att känna lycka, göra oss mer fördomsfria och ge oss djupa insikter. Visdom gör livet lättare att bära och gör det samtidigt rikare, mer meningsfullt och mer glädjefullt”, skriver Stefan Einhorn i ”Vägar till visdom”. Jag kan inte annat än hålla med.