Kritik mot gasöverenskommelse
I en demonstration framför den japanska ambassaden i Peking den 18 juni krävde ett 20-tal medlemmar av kinesiska federationen för försvaret av Diaoyu-öarna att Tokyo skulle lämna Östkinesiska havet. (Foto: Getty)


Kina och Japan har kommit överens om att tillsammans utveckla delar av de naturgasfyndigheter som finns i Östkinesiska havet. Samma dag som det formella uttalandet om överenskommelsen kom rapporterade den japanska tidningen Yomiuri Shimbun att premiärministern Yasuo Fukuda beslutat att delta i öppningsceremonierna på Peking-OS.

Internetanvändare i Kina och Hongkongmedia var dock snabba att kritisera överenskommelsen. De menade att de kinesiska myndigheterna förråder nationella intressen, förödmjukar landet och säljer ut dess suveränitet.

Enligt överenskommelsen har Japan rätt att investera och dela inkomsterna från de omstridda områdena i Östkinesiska havet, däribland gasfältet Chunxiao, som Japan kallar Shirakaba.

Oenigheten mellan Japan och Kina i den här frågan handlar om att länderna har olika syn på var gränserna för deras ”exklusiva ekonomiska zoner” går. Japan delar Östkinesiska havet på mitten, medan Kina anser att det som ligger på landets kontinentalsockel tillhör dem, något som erkänns av vissa internationella fördrag. Med det synsättet tillhör hela Östkinesiska havet Kina. I augusti 2003 började det kinesiska oljebolaget CNOOC tillsammans med andra bolag, bland annat Shell, exploatera naturgasfyndigheter mycket nära den japanska ”linjen” i havet på den plats de kallar Chunxiao och sen dess har det varit spänt mellan länderna i den här frågan.

Man har förhandlat om detta sedan 2004, men först i maj i år nådde man resultat då Kinas president Hu Jintao besökte Japan och höll överläggningar med Japans premiärminister Yasuo Fukuda. De nådde en allmän överenskommelse om att Östkinesiska havet skulle vara en plats för ”fred, samarbete och vänskap”.

Vid den tidpunkten hade Fukuda ännu inte bestämt sig om han skulle komma till öppningen av Peking-OS, men i och med den nu färdiga överenskommelsen meddelade han genast sin intention att delta vid öppningsceremonin.

Därmed blir han den förste japanske premiärminister som deltar i öppnandet av ett OS sedan den nu avlidne Noboru Takeshita deltog vid OS i Seoul 1988.

Efter att de kinesiska myndigheterna meddelat denna överenskommelse började kinesiska patrioter uttrycka sitt missnöje. Fler välkända hemsidor publicerade kritik mot den här politiken från vissa internetanvändare.

Bland annat kallade man de ansvariga kinesiska politikerna för ”förrädare” för att man tillåter Japan att investera i Chunxiaofältet, vilket ju faktiskt ligger i den del av havet som Japan inte gör anspråk på.

En internetskribent sade ”Jag motsätter mig bestämt den kinesiska regeringens kompromiss med Japan”.

Även Hongkongtidningen Mingpao Daily kritiserade överenskommelsen på liknande grunder.

På eftermiddagen den 18 juni demonstrerade ett 20-tal medlemmar av kinesiska federationen för försvaret av de omstridda Diaoyu-öarna utanför den japanska ambassaden i Peking med anledning av överenskommelsen.

Mer än 40 poliser från Pekings allmänna säkerhetsbyrå var närvarande vid demonstrationen, men de såg bara på och stoppade inte det hela.

Den 19 juni försvarade Kinas vice utrikesminister Wu Dawei beslutet offentligt och sade att de två sidorna lagt många saker på hyllan för att nå en gemensam uppgörelse och att Kina inte övergett sitt krav på suveränitet i Östkinesiska havet.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-27/72597.html