Kritik mot förslag om obligatorisk a-kassa


Arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin har i dag fått ett förslag på hur en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ska kunna införas år 2010. Förslaget kommer från en utredning gjord av regeringens utredare Sören Öman.

Enligt förslaget ska alla inkomsttagare som tjänar över en viss summa per år anslutas till arbetslöshetsförsäkringen. De som inte är medlemmar i en arbetslöshetskassa ska betala en statlig avgift som i dagsläget skulle motsvara 433 kr i månaden.

– Jag bedömer att arbetslöshetskassorna kommer att få många fler medlemmar om förslagen genomförs, säger utredare Sören Öman på regeringens hemsida.

Förslaget har på kort tid dragit till sig kritik från både fackförbund och arbetsorganisationer. Bland andra säger Saco ”nej till obligatorisk a-kassa”.

– Flera hundra tusen medborgare har gjort det aktiva valet att ställa sig utanför en a-kassa. Att då åter tvinga in dessa och flera hundratusen ytterligare är fel väg att gå, uttrycker Saco-ordföranden Anna Ekström i en skriven kommentar.

Även Sacos studentråd är kritiska mot förslaget som de anser kan komma att bli besvärligt för många studenter som arbetat före studierna och därmed kvalificerat in sig i systemet, men som inte kan utnyttja det förrän efter examen, trots eventuell arbetslöshet under somrarna.

– Ökade kostnader och sämre villkor har gjort att nära en halv miljon löntagare har lämnat a-kassorna. Istället för att tvinga in människor i en försäkring borde den göras mer attraktiv. En väl fungerande a-kassa kommer att locka medlemmar till sig, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till utredningen.

– Ett system med en obligatorisk a-kassa är visserligen juridiskt hållbart men rimmar ändå illa med traditionen att individer inte ska tvingas till ett medlemskap i en förening, skriver Arbetsgivarverket, som också är kritiskt till det nya förslaget.

Andra starkt kritiska röster mot den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen har idag hörts från bland andra organisationen Företagarna och den fackliga organisationen SKTF.