Kritik mot etikbrister vid test av aidsmediciner på kinesiskt sjukhus
Anonym patient från Henanprovinsen som infekterades med HIV då hon sålde blod, sitter på sin säng på You' an-sjukhuset i Peking. Det är en av få platser i Kina där AIDS-patienter får mediciner. (Foto: Getty Images)


En taiwanesisk medborgare har uttryckt oro för den etiska nivån på kliniska prov som utförs på aids-patienter på den kinesiska landsbygden. Han har begärt att man ska undersöka huruvida dessa försök är lagliga.

Den taiwanesiska medborgaren har enligt uppgift stöttat många barn som lever i skuggan av aids omkring städerna Kaifeng och Shanqiu i Henanprovinsen sen 2004 och har regelbundet besökt dem i deras hem.

Under ett sådant besök i mitten av april informerades han av aids-patienter i Weishi-länet om medicinska experiment. You’an-sjukhuset i Peking rekryterade lokala aids-patienter som försökspersoner till ett försök med en experimentell medicin. De hade lovats logi och gratis vård. Några av patienterna sade att de inte givit något skriftligt godkännande för sådana experiment och var oroliga för de etiska och legala frågorna gällande patienternas rättigheter.

En volontär bekräftade att You’an-sjukhuset i Peking genomförde ett medicinskt försök på aids-smittade och sade att omkring 30 deltagare som fått sjukdomen genom blodtransfusioner deltog i ett försök med preparatet Sifuvirtide.

Försökspersonerna var indelade i två grupper; en grupp som injicerades med Sifuvirtide i armarna eller magen efter frukost varje dag och en annan grupp som inte fick några injektioner. Båda grupperna tog dock mediciner som Didanosine, Lamivudine och Kaletra två timmar före och efter frukost och middag.

Enligt deltagarna informerades de inte om syftet med varför de kommit till Peking men erbjöds gratis kost och logi samt en månadsersättning på mellan 500 och 1500 yuan.

Deltagarna hade inte skrivit under något godkännande att de förstod att de var med i ett test av en experimentell medicin och att detta innebar risker gällande deras personliga säkerhet, hälsa och lagliga rättigheter. Inget dokument fanns som indikerade vem som var ansvarig för konsekvenserna om de medicinska försöken som utfördes på patienterna, huruvida de skulle kompenseras eller få akutsjukvård om något gick fel eller om de skulle få fortsatt vård efter försökets slut.

En aidsaktivist på 64 Tianwangs hemsida konstaterade, ”Innan detta försök på You’an-sjukhuset hölls ett försök vid Ditansjukhuset i Peking 2005 och detta kritiserades i samband med en skandal gällande medicinska olagligheter. Vi hoppas etablera en etikkommitté i Kina för att hantera medicinska försök på aidspatienter och ytterligare skydda deras lagliga rättigheter.”

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-1/70021.html