Krig ökar asylström till Sverige
SVERIGE, Tensta: Ali Rasoul Jaber, en av de irakiska asylsökandena, står i Tensta affärscentrum den 19 december 2006. Han ler glatt då han fick uppehållstillstånd i Sverige förra veckan. Han flydde från Bagdad i Irak där han arbetade som universitetsprofessor. Nu kan han planera för framtiden för sig själv och familjen med fru och två barn utan att behöva vara orolig för deras säkerhet. Han sålde sitt hus, sin bil och hustruns smycken för att betala för resan från Irak. Han arbetar nu i en elektronikbutik som en familjemedlem till honom sköter i Tensta affärscentrum. I november 2006 hade 1559 irakier begärt asyl i de skandinaviska länderna. (Foto: AFP/Sven Nackstrand)


Cirka 24 000 personer sökte asyl i Sverige i år – en ökning med nästan 40 procent jämfört med 2005. Irakierna står för mer än hela årets ökning. En annan grupp som ökat kraftigt är somalierna.

Siffrorna TT tagit fram visar också att världens krigs- och konflikthärdar återspeglas mycket tydligt i ökningen – stridsmånad för stridsmånad.

– När det blir oroligt i ett land är fler människor benägna att lämna landet, eller att fly vidare från ett närliggande land som man redan tagit sig till, säger Krister Isaksson, prognosanalytiker i Migrationsverkets ledning, till TT.

2005 kom 17 530 asylsökande till Sverige. Men när verkets statistiker i onsdags stängde systemen för nyårshelgen hade 23 869 personer sökt asyl under 2006. Därmed överskrids också den redan i oktober uppräknade prognosen om 22 000 sökande för året med råge.

Irakierna står för mer än hela årets ökning. 2005 kom 2 330 asylsökande från Irak – 2006 var de 8 706. Jämfört med andra europeiska länder tar Sverige emot väldigt många irakier. Visserligen är oro i hemlandet grundförklaringen, men asylsökande söker sig också till släkt och vänner som redan finns här.

En annan grupp som ökat kraftigt är somalierna – 1 027 under 2006 mot 422 året innan. Särskilt många sökande från Somalia kom under striderna i augusti och juli, när de islamiska domstolarna intog större delarna av landet. Men allra flest har kommit under striderna i december, när domstolarna trängts tillbaka igen.

Också libaneserna ökar flerfaldigt – till 661 asylsökande förra året. Och även här syns tydligt att flyktmånaderna sammanfaller med sommarens krig mot Israel.

Också den ökade oron i Afghanistan återspeglas i ett ökat antal asylsökande afghaner i Sverige.

Men även den tillfälliga asyllag som gällde i Sverige mellan den 15 november 2005 till den 31 mars 2006 har ökat asylflödet. Där fick personer som nekats permanent uppehållstillstånd (PUT) eventuella hinder mot sin avvisning prövade – en öppning som lockade många.