Kreditkrisen drabbar allt fler
I Europa slår finanskrisen också till. Den brittiska banken Lloyds TSB köper upp Halifax Bank of Scotland när rivalen drabbades av den globala finansstormens raseri. Analytiker beräknar att upp mot 40 000 arbeten kan gå förlorade när hundratals bankkontor läggs ned. (Foto: Shaun Curry/AFP)


Nu drabbar finanskrisen flera i USA. Lehman Brothers har ansökt om konkursskydd, AIG fick hjälp av staten och investmentbanken Merrill Lynch har sålts. 

Efter att USA:s regering gått in och räddat bolånejättarna Fannie Mae och Freddie Mac förra veckan, kom beskedet att investmentbanken Lehman Brothers ansökt om konkursskydd.

I ett och ett halvt sekel har Lehman Brothers gått igenom den ena krisen efter den andra, men den här bolånekrisen klarade de inte. På tio månader blev 90 procent av börsvärdet utraderat. Flera har varit intresserade av att ta över Lehman Brothers, den sista i raden var Barclays Bank i Storbritannien.

Banken drog sig emellertid ur, USA:s regering ville inte ge Lehman Brothers någon hjälpande hand och USA:s fjärde största investmentbank tvingades ansöka om konkursskydd.

Den brittiska storbanken Barclays kommer däremot att köpa Lehman Brothers mäklarverksamhet, då den inte berörs av den övriga kollapsen.

Efter att Lehman Brothers ansökte om konkursskydd började pressmeddelanden droppa in från svenska banker om deras engagemang i Lehman Brothers. En bank med stort åtagande i Lehmans är Swedbank. Banken meddelar att de har 202 miljarder kronor i en icke säkerställd, och 1 350 miljoner dollar i säkerställd exponering.

Dagen efter, den 17 september meddelar Swedbank att det blir förändringar i stabsledningen. Jan Lilja blir ny chef för koncernens Riskkontroll och ny chef för Swedbank Group Treasury blir Mikael Edler.

Men det var inte slut på eländet för de stora företagen i USA.

AIG är ett av världens största försäkringskonglomerat som säljer till institutionella investerare över hela världen. Det var nära konkursens brant och hade en kollaps tillåtits här, hade den fått följdverkningar globalt. AIG fick ett lån på 85 miljarder dollar av staten som nu äger AIG till 79,9 procent.

Investmentbanken Merrill Lynch har köpts upp av storbanken Bank of America.