Kräver handlingsplan mot människorättsbrotten i Kina
Lena Adelsohn-Liljeroth. (Foto: Pawel Flato/ regeringens hemsida)


På måndagen träffade svenska kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth sin kinesiske motsvarighet, Cai Wu, under det pågående OS i Kina. Kulturministern påpekade vissa brister i situationen för mänskliga rättigheter. En organisation till stöd för mänskliga rättigheter i Kina menar att det som behövs för att minska förtrycket är fasta riktlinjer med en handlingsplan och en ordentlig uppföljning.

– Jag fick tillfälle att lyfta frågor om mänskliga rättigheter, organisationsfrihet samt mediernas villkor och journalisters möjligheter att utföra sitt arbete. Sverige välkomnar det nya regelverket inför OS som på ett betydande sätt utökat utländska journalisters möjlighet att rapportera från Kina. Samtidigt är det mycket bekymrande att det, trots detta, rapporteras om incidenter där journalister har hindrats i sitt arbete, sade Lena Adelsohn Liljeroth, i ett pressuttalande efter mötet. Organisationen Supporting Human Rights in China, SHRIC, menar dock att möjligen kan den kinesiska regimen släppa på några mindre betydelsefulla restriktioner för medborgarna, samt för den utländska pressen, men tyvärr har alla löften hittills visat stora brister. En del internationella sajter har gjorts tillgängliga, ändå återstår det faktum att man med alla medel försöker styra all rapportering från landet och tysta de röster som försöker göra sig hörda.

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth tog även upp andra frågor om mänskliga rättigheter på mötet. Hon välkomnade att Kina 2004 skrev in skydd av de mänskliga rättigheterna i konstitutionen, men sade också att hon oroades över de inskränkningar som finns i yttrande- och organisationsfrihet, att administrativt frihetsberövande utan rättegång är vanligt förekommande och att rättssäkerheten är låg.

Enligt SHRIC är det att förlita sig på löften från en diktatur vanskligt. Men å andra sidan är det positivt att regimen i Kina märker hur pass mycket omvärlden värdesätter införandet av mänskliga rättigheter i Kina. Detta i sig kan förhoppningsvis få regimen att införa mindre lättnader vad gäller till exempel censuren.

– Det som är essentiellt
är att man sätter upp tydliga riktlinjer gällande utvecklingen av mänskliga fri-och rättigheter i form av en handlingsplan och sedan noga följer upp den så att det inte bara blir tomma ord för att blidka omvärldens krav på en förändring i Kina, säger Petra Lindberg, ordförande i SHRIC, till Epoch Times.

Petra Lindberg ser också en positiv förändring i Kina, den att över 40 miljoner kineser öppet tagit avstånd från kommunistpartiet och dess underorganisationer. En siffra som ökar varje dag.