Kräftorna i Märstaån är fria från pest


Marmorkräftorna som fiskades upp av en privatperson i november förra året lider inte av den fruktade kräftpesten. Det finns heller inga spår av virussjukdomen White-Spot-Disease enligt tidigare tester.

I nuläget finns det inget som pekar på att de marmorkräftor som hittats, är smittade av någon allvarlig sjukdom.

– Det är väldigt positiva besked, det mest akuta hotet är att marmorkräftorna skulle vara smittade av någon sjukdom, säger Sofia Brockmark, på Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske i ett pressmeddelande.

Men faran är inte över ännu. Nu ska marmorkräftorna sammanföras med flodkräftorna för att undersöka om de bär på någon smitta som kan drabba flodkräftorna.

Det är viktigt att få en överblick av hur många kräftor som kan finnas i Märstaån och hur spridningen ser ut. Marmorkräftan skulle kunna konkurrera ut den inhemska flodkräftan och hota den biologiska mångfalden.

Det kommer dock att dröja ytterligare några månader innan svaret från testerna är klara. Marmorkräftan kan vara bärare av smittsamma sjukdomar, utan att själva bli sjuka och dö.

– Ju mer de hunnit etablera sig, desto svårare är det att bli av med dem. Därför är snabba insatser oerhört viktigt, säger Sofia Brockmark.