Kraftig ökning av smittsamma sjukdomar


År 2007 har antalet inrapporterade fall av smittsamma sjukdomar i Sverige ökat markant. Både sorkfeber och hiv slog rekord. Bland annat har antalet rapporterade fall av hiv ökat med 70 pocent på ett år.

Orsaken till de ökande fall av smittsamma sjukdomar kan vara klimatförändringen, skriver Smittskydddsinstitutet (SMI)i ett pressmeddelande. Klimatförändringar har medför varmare vintrar, som i sin tur orsakar att fler sorkar överlever. Bristen på rejält snötäcke får sorkarna att söka sig inomhus, vilket gör att smitta sprids lättare. Det är en dramatisk ökning det är frågan om. Antalet rapporterade fall av sorkfeber steg från 213 år 2006 till 2195 år 2007.

Även hiv har ökat med 70 procent jämfört med år 2006. Störst är ökningen bland sprutnarkomaner och män som har sex med män, enligt SMI. Klamydia har också ökat. Sjukdomen stod för ungefär 60 procent av alla anmälda fall som SMI tog emot förra året.

Förra året anmäldes också 2099 fall av ESBL (antibiotikaresistenta tarmbakterier). Det var dubbelt så många fall som av MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker).

SMI tog emot totalt 77 554 anmälningar av smittsamma sjukdomar under 2007.

Källa: Dagens Medicin