Korruptionen frodas i Balkanländerna enligt FN-rapport
Mat på jordbrukarnas marknadsplats i Rumänien. Marknaden är den platsen där man köper hemmagjorda produkter enligt traditionella rumänska recept på ost, korv, kött, bröd och alkohol. Kvinnan på bilden har inget samband med artikeln. (Foto: AFP/Daniel Mihailescu)


Förenta nationernas antikorruptionsbyrå har dokumenterat ett genomgående mönster av korruption och mutor i länderna på Västra Balkan, enligt en undersökning som publicerades den 17 maj.

Undersökningen med 28 000 tillfrågade personer, som utfördes av FN:s byrå för narkotika- och brottsbekämpning och finansierades av Europeiska kommissionen, fann att korruption är den tredje mest angelägna frågan för invånarna i regionen efter arbetstillfällen och fattigdom, långt före säkerhet eller utbildning.

Det noterades att ca 22 procent av alla på Västra Balkan gav mat eller dryck som mutor medan två tredjedelar av alla mutor betalades kontant.

I rapporten konstateras också att kvinnor föredrar att erbjuda mat och dryck som mutor medan männen ofta erbjuder kontantbetalning.

Undersökningen visade att ungefär en person av sex i Västra Balkan betalade minst en muta under 2010, och 57 procent av de totala mutorna betalades till läkare, 35 procent till poliser och 13 procent till kommunala tjänstemän.

I Kroatien och forna jugoslaviska republiken Makedonien, betalade de flesta människorna mutor i form av mat och dryck medan kontantbetalningar står för mindre än hälften av det totala antalet mutor.

Rapporten visar också att nästan 28 procent av personerna på Västra Balkan betalade mutor för ”att få bättre vård”, medan andra orsaker som angavs var en önskan att påskynda en process, slippa betala böter eller för att slutföra en process.

Översatt från” target=”_blank”>