Korrupta ämbetsmän stjäl nödhjälpspengar
En student hjälper sin skolkamrat som fastnat i i en sammanrasad byggnad i Beichuan i sydvästra Sichuanprovinsen den 13 maj 2008. (AFP PHOTO/XINHUA)


Enligt en rapport från Kinas nationella revisionsverk nyligen finns det en oro för att korrupta ämbetsmän missbrukar de nödhjälpsfonder som gavs till den jordbävningsdrabbade Sichuanprovinsen där en katastrofal jordbävning i maj i fjol lämnade 87 000 människor döda eller saknade.

Hongkongbaserad media har också rapporterat liknande farhågor om missbruk av nödhjälpspengar, falska katastrofrapporter och korruption bland lokala ämbetsmän. Vissa kinesiska akademiker har kommenterat att den grasserande korruptionen bland Kinas lokala ämbetsmän är resultatet av bristen på insyn i landets politiska system för media och allmänhet. Man menar att detta bevisar att korruption inte kan bekämpas ovanifrån.

I slutet av november 2008 hade det kinesiska revisionsverket tagit emot sammanlagt 1962 rapporter om korruptionsfall. 146 av dem vidarebefodrades till disciplininspektionen och olika revisionsavdelningar med 162 involverade personer, enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Enligt Hongkongbaserade South China Morning Post rapporterade lokala ämbetsmän överdrivna ekonomiska förluster efter jordbävningen. Det värsta fallet var turistbyrån och transportdepartementet i Chongzhou som lämnade in fördubblade siffror för att få upp till 1,2 miljarder yuan mer än vad man skulle ha. Dessutom har vissa regeringsdepartement allvarligt fördröjt distributionen av varor och pengar till katastrofens offer.

Hu Xingdou, som är professor vid Pekings University of Science and Technology sade att lokala ämbetsmän inom kommunistpartiet till och med själva behållit pengarna, vilket tydligt visar vilken allvarlig nivå korruptionen nått.

– Korruptionens omfattning i Kina idag är chockerande och det skapar en nedgång i sociala moraliska värderingar. Vi måste därför analysera missbruket av nödhjälpsfonderna från en politisk och morallisk synvinkel. Regimens oförmåga att betona mediaövervakning och allmän insyn har resulterat i att lokala ämbetsmän inte ens känner till lagarna, sade Hu.

Tan Zuoren, medlem av en ickestatlig miljöskyddsorganisation, återvände nyligen från jordbävningsområdet efter en tio dagar lång vistelse där. South China Morning Post rapporterade hans observationer att folket där väldigt ofta klagar på hur orättvist nödhjälpen fördelas och att man generellt uttrycker sitt hat mot kommunistpartiets företrädare.

– Varje dag när vi var i de drabbade områdena kom dussintals människor fram till oss och klagade på att lokala kadrer behöll de bästa kläderna från nödhjälpen till sig själva medan vanligt folk i vissa fall bara kunde få kläder till sina barn, sade Tan.

Hu påpekade att ett av orsakerna till de lokala kinesiska ämbetsmännens korruption och laglöshet är att chansen att avslöjas är så liten, även om 2008 var ett år då många korruptionsfall exponerades via internet. Så länge det inte finns någon pressfrihet kan emellertid korruptionen inom kommunistpartiet inte hållas i schack, än mindre utplånas, menar han.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10128/