Kommunistpartiet stoppar organhandelsrättegång
Bo Xilai, medan han fortfarande var medlem av politbyrån, i folkets stora sal, den 6 mars 2011 i Peking. Rättegången i det största fallet med illegal organhandel i Kina stoppades nyligen, samma dag som Bo Xilai fråntogs sin post i kommunistpartiets lagstiftande församling. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Rättegången i Kinas största fall av illegal organhandel stoppades nyligen. Detta samma dag som det meddelades att Chongqings före detta partichef Bo Xilai avsattes från sin position i kommunistpartiets lagstiftande församling, nationella folkkonggressen. 

Tidningen Legal Evening News rapporterade att de 15 åtalade i fallet med organiserad försäljning av mänskliga organ ska ställas inför rätta i en domstol i Haidian. 

Klockan 9.30 den 26 oktober kom de åtalades familjer och advokat till förhöret som skulle börja klockan 10. Först klockan 10.50 fick advokaten veta att rättegången hade ställts in, eftersom en av de åtalade var sjuk och behövde behandling. 

Den kinesiska tidskriften Caijing publicerade en artikel den 10 september om den illegala handeln med njurar på Sanjia-sjukhuset. Där uppgav man att en man vid namn Zheng Wei hade agerat organmäklare, och att han var hjärnan bakom brotten.

I fallet hade 51 njurar tagits illegalt, och sedan sålts och transplanterats till patienter, med en nettoförtjänst på 10,3 miljoner yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor). De 15 åtalade är mellan 20 occh 56 år gamla, och inkluderar organsmugglare, läkare och vicedirektören för Tongshans andra folksjukhus i staden Xuzhou i Jiangsuprovinsen.

Zheng Wei ska ha hyrt ett hus, fraktat dit medicinsk utrustning, och övervakat operationerna. Upp till sex njurar per dag ska ha gjorts tillgängliga för transplantation. Kinesisk media skrev att befattningshavare och brottslingar samarbetat för att skapa njurhandelsnätverket. 

Enligt medierapporter använde Zheng Wei organ som togs från avrättade fångar som inte hade gett medgivande till att deras organ skulle tas tillvara.

Genom att använda förfalskade medgivandedokument kunde man ta hand om fångarnas organ på den tillfälliga inrättningen och därefter få in dem i systemet på Sanjia-sjukhuset, där de transplanterades till patienter. 

Det faktum att rättegången ställdes in utan större förklaringar samma dag som meddelandet kom om Bo Xilai, har lett till att vissa analytiker misstänker att beslutet togs med anledning av Bos fall.

Efter att Wang Lijun, Bos tidigare nära medarbetare, flydde till det amerikanska konsulatet i februari i år har frågan om organstölder från levande människor i Kina fått mer uppmärksamhet.

Enligt källor har Wang Lijun gett dokument till USA:s regering vilka dokumenterar förföljelsen av Falun Gong, och kommunistpartiets inblandning i organstölder från levande Falun Gong-utövare.

Översatt från engelska