Kommunistpartiet misstänks vilja provocera fram kaos i Hongkong
Kravallpolis för bort demonstranter från det lagstiftande rådets byggnad i Hongkong, den 14 juni, 2014. Protesterna mot en regional utvecklingsplan urartade i en attack mot rådets byggnad, som flera nu misstänker iscensattes av provokatörer från Kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)


En fredlig protest i Hongkong avbröts plötsligt när en grupp maskerade män bröt sig loss från demonstranterna och började slå sönder väggen till lagstiftande rådet. Den här incidenten är en av flera tecken som tolkas som att det Kinesiska kommunistpartiet försöker skapa kaos i Hongkong, för att kunna vidta mer politiskt repressiva åtgärder.

”Ju mer kaotiskt Hongkong är, desto lättare är det att hantera”, ska den tidigare så mäktige kommunistpartitjänstemannen Zeng Qinghong ha sagt när han deltog i ett koordinationsmöte för Hongkong och Macao, enligt en initierad källa. Den här attityden hos kommunistpartiet av att söndra och härska kopplar nu många samman med oroligheter och händelser i Hongkong på senare tid.

Den våldsamma incidenten utanför det lagstiftande rådet ägde rum den 13 juni. Ett stort antal demonstranter från landsbygden protesterade fredligt mot en regional utvecklingsplan utanför det lagstiftande rådets byggnad, när plötsligt maskerade män började angripa en vägg på byggnaden med ett kravallstaket.

Männen försökte storma glasdörren, men andra demonstranter stoppade dem. Flera åskådare beskrev deras agerande som väldigt avvikande och ovanligt för politiska demonstrationer i Hongkong. Kravallpolisen sattes in och använde pepparsprej för att mota bort demonstranterna, varav 21 greps, enligt media.

Trots stort missnöje bland allmänheten har inte Hongkongs exekutiva ledare, Leung Chun-ying, stoppat den kontroversiella utvecklingsplanen, som innebär att många människor måste flytta, och att deras hus rivs. Leung gjorde även uttalanden om detta inför det exekutiva rådets möte den 17 juni som upplevdes som provocerande.

Många Hongkongbor undrar nu om Leung – som är en varm anhängare av det Kinesiska kommunistpartiet och som till och med tros vara partimedlem – ytterligare försökte förvärra konflikten med sina kommentarer.

Flera medlemmar av det lagstiftande rådet har sedan dess protesterat både mot Leungs agerande i det specifika ärendet, hans provokativa uttalanden, och hur han hanterade protesterna.

Omedelbart efter incidenten rapporterade kommunistpartiets medier att detta var den mest våldsamma attacken mot det lagstiftande rådet någonsin, och drog slutsatsen att det var en uppvärmning inför Occupy Central-protesten som planeras genomföras i juli. Om samma människor som attackerade rådsbyggnaden är involverade i Occupy Central kommer det att orsaka allvarliga skador, enligt dessa medier.

Elsie Leung Oi-sie, kommunistpartianhängare och vice ordförande för Basic Law-utskottet, förutspådde att Occupy Central kommer att börja fredligt för att senare ta en våldsam vändning. Hon sade också att Hongkongs grundlag tillåter regeringen att begära att Folkets befrielsearmés garnison i Hongkong slår ner på rörelsen.

Många Hongkongbor – inklusive Leung Kwok-hung, den fängslade ordföranden för League of Social Democrats, Jimmy Lai Chi-ying, ordförande för Next Media Limited och populäre kommentatorn Li Wei-ling – har ifrågasatt bakgrunden till attacken den 13 juni och de maskerade männens motiv. Flera Hongkongbor har berättat för Epoch Times att de tror att de maskerade männen användes av det Kinesiska kommunistpartiet för att förvärra situationen och lägga grunden för ett repressivt agerande mot Hongkong.

Förutom den här händelsen misstänks även kommunistpartiet i helgen ha försökt störa en inofficiell folkomröstning om förbättrad rösträtt i Hongkong genom en massiv cyberattack. Dessutom publicerade man nyligen en vitbok där man förstärkte sina maktanspråk över Hongkong på ett sätt som väckte stor vrede bland många Hongkongbor. Vitboken anses strida mot andan i modellen "ett land, två system" som garanterar Hongkong relativt stort självbestämmande inom Kina sedan överlämnandet från Storbritannien 1997.


Efter incidenten radade kravallpoliserna upp sig framför det lagstiftande rådets byggnad i Hongkong 13 juni. (Foto: Epoch Times)

Efter incidenten radade kravallpoliserna upp sig framför det lagstiftande rådets byggnad i Hongkong 13 juni. (Foto: Epoch Times)

Rapportering av Lin Yi och Xie Dongyan