Klimatförändringar ökar syrefattiga zoner i världshaven
Normalt löses atmosfärens syre upp i ytvattnet och transporteras till djupare havsområden via strömmar. Men med ökande temperaturer i miljön, blir syret mindre lösligt. (Foto: Romeo Gacad/AFP)


Klimatförändringarna kan expandera syrefattiga zoner i haven och göra vissa marina ekosystem mindre beboeliga, enligt en ny studie i Science som publicerades på nätet den 9 juni.

”Tillväxten av syrefattiga områden är en orsak till oro på grund av de skadliga effekterna på marina populationer – hela ekosystem kan dö när marint liv inte kan undgå det syrefattiga vattnet”, sade huvudförfattaren Curtis Deutsch, biträdande professor vid universitetet i California, Los Angeles, i ett pressmeddelande.

”Det finns utbredda områden i havet där det marina livet har varit tvunget att fly ifrån eller utveckla mycket märkliga anpassningar för att överleva i låga syreförhållanden.”

Syrefattiga zoner skapas av syreförbrukande bakterier. Forskarteamet använde en datormodell för att visa att dessa zoner ändrar sitt djup och därmed sin storlek som svar på fluktuationer i klimatet.

Normalt löses atmosfärens syre upp i ytvattnet och transporteras till djupare havsregioner genom strömmar, men med ökande temperaturer blir syret mindre lösligt.

Dessutom ökar varmare temperaturer flytkraften av havets ytskikt, vilket minskar möjligheten för havsströmmar att låta syre cirkulera till djupare lager.

Syrefattiga zoner kan således ge upphov till grundare havsdjup. I dessa varmare temperaturer blir bakterierna aktivare och zonen förstoras effektivt.

”Vi har visat för första gången att dessa syrefattiga områden i sig är mycket känsliga för små förändringar i klimatet. Det är det som gör tillväxten och krympningen av dessa syrefattiga områden så dramatisk”, säger Deutsch.

Under tiden, när syret är förbrukat, börjar marina bakterier konsumera kväve, ett näringsämne som är avgörande för alger vid basen av den marina näringskedjan.

”Vi upptäckte att det finns en mekanism som kopplar klimatet och dess påverkan på syre till avlägsnandet av kväve från havet. Vårt klimat agerar för att ändra den totala mängden näringsämnen i havet över ett tidsspann på årtionden”,  säger Deutsch.

Översatt från engelska