KKP:s kampanjer mot korruption är ineffektiva
Kinesiska bybor möter poliser som stävjar uppror i deras by i Taishi i Guangdongprovinsen i södra Kina i en dispyt angående korruption och markexpropriering. Protester mot korruption blir allt vanligare över hela Kina. ( Foto: STR/AFP/Getty Images)


Hu Jintao, ledare för Kinas kommunistregim, sade nyligen att det är en avgörande fråga för det kinesiska kommunistpartiet (KKP) att stoppa korruptionen. Kampanjen ”upprätthållande av framstående karaktär” förkunnades som den största utbildningskampanjen inom KKP sedan det grundandes 1921.

Voice of America rapporterar att flera höga tjänstemän inom KKP, såsom vice borgmästaren i Peking, Liu Zhihua, viceguvernören i Anhuiprovincen, He Minxu och vicekommendören inom flottan Wang Shouye, nyligen gripits. Ouyang Song, vice-direktör på organisationsavdelningen inom KKP:s centralkommitté, säger att 44 738 KKP-medlemmar uteslutits ur partiet på grund av ospecificerat dåligt uppförande.

Zhang Zuhua, expert inom politisk vetenskap och konstitution, säger att KKP aldrig skulle avslöja den djupaste nivån av korruption eftersom man aldrig har försökt finna grundorsaken. Snarare har man hanterat korruptionen från fall till fall.

Zhang säger att grundorsaken till korruptionen är KKP:s politiska system. Korruptionen är systematisk och sprider sig som cancer i människokroppen. Han påpekar att man i Kinas politiska system inte följer konstitutionen. Det finns inga fria val eller fastställd övervakning och man är inte strikt med att lagarna följs. Väldigt ofta är det myndigheterna som bryter mot lagen.

Zhang säger att den kinesiska regeringen åtnjuter absolut makt och att tjänstemän har obegränsad kontroll. Yttrandefrihet finns inte för någon. Regeringen kontrollerar all media, inklusive internet. Dessa faktorer gör det enklare för korruptionen att orsaka bitterhet och förbli obestraffad.

Han säger också att fall av korruption som involverar alla nivåer av tjänstemän dagligen är uppenbara och mängden pengar som förskingras i olika fall blir allt större. Under de senaste decennierna har korruptionen gradvis blivit alltmer allvarlig trots KKP:s antikorruptionskampanjer.

Den politiske kommentatorn Wu Fan säger att KKP:s diktatoriska politiska system, finansiella system, ekonomiska system och personalsystem är grundorsaken till all korruption. KKP-tjänstemän stoppar inte sitt korrupta beteende såvida inte systemet förändras. Han säger att det tillvägagångssätt som Hu Jintao använt för antikorruption är att identifiera korrupta tjänstemän. Emellertid har han inte undersökt den grundläggande orsaken till korruptionen.

Ett team inom den kinesiska akademin för social vetenskap för efterforskning kring Kinas antikorruptionspolicy konstaterar att omkring 60 till 70 procent av undersökta korruptionsfall först rapporterades av vanliga medborgare.

Bland de mer än 4 000 korrupta tjänstemän som flytt från Kina arbetade ungefär 87 procent på statligt ägda finansiella organisationer eller företag. Det är extremt svårt att få en exakt beräkning av antalet landsflyktiga tjänstemän. Det finns inget sätt att utlämna oärliga tjänstemän tillbaka till Kina under rådande rättssystem. Tillsammans med de tjänstemän som flytt saknas stora summar pengar. Under åren 1988 till 2002 försvann omkring 191,357 miljarder amerikanska dollar från Kina – i genomsnitt 12,575 miljarder dollar om året. Sedan 1990 har det genomsnittliga årliga läckaget av pengar varit omkring tio miljarder dollar och siffran stiger.

Till exempel skickade Yu Zhengdong, avdelningschef för Bank of China i Kaiping i Guangdongprovinsen, 485 miljoner dollar till USA. För att han skulle kunna förskingra så mycket pengar måste alla berörda tjänstemän på Bank of China i staden, i provinsen och på central nivå ha hjälpt honom. Följaktligen var den totala summan som förskingrades definitivt större än 485 miljoner dollar, eftersom varje person som hjälpte till måste få ersättning.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-7-27/44203.html