KKP-dom ska tysta Gao inför OS
Advokat Gao Zhisheng dömdes till tre års villkorligt fängelse efter att ha skrivit tre öppna brev till Kinas ledare där han uppmärksammade människorättssituationen i landet. Bedömare anser att domen utformades för att tysta honom inför OS i Peking 2008.(Foto: Epoch Times)


Gao Zhisheng, advokat i Peking inriktad på mänskliga rättigheter, fälldes för samhällsomstörtande verksamhet och fick ett villkorligt tre årigt fängelsestraff den 22 december. Gao fråntogs också sina politiska rättigheter under ett år.

Gaos advokat Mo Shaoping, anlitad av Gaos familj, tilläts inte närvara vid rättegången. När han fick reda på domen sade Mo att eftersom han hade förhindrats tillträde till rättegången och inte fått tillgång till domstolens bevis, hade han inte möjlighet att avgöra om bevisen och resonemangen från domstolen kunde rättfärdigas.

Zhang Jiankang, en kinesisk advokat med bas i Xi`an, kommenterade detta:

– Peking har en historia av att ge hårda straff till aktivister som Wei Jingsheng, Xu Wenli och Wang Da. Jag har inte hört talas om någon mildhet när det gäller anklagelser kopplade till statens säkerhet, särskilt anmärkningsvärt då Gao är en ledare i människorätts- och demokratirörelsen i Kina. Detta är något helt nytt, en ny form av respons från Peking. Sannolikt är det resultatet av inhemsk och internationell press.

– För det första måste rättegången ske på laglig grund och genomföras i en godtagbar politisk miljö. För det andra måste hela processen med att ställa någon inför rätta genomföras felfritt. Om det inte finns insyn i processen kommer rättegångens giltighet att ifrågasättas, oavsett domslutet.

Dom beordrad för att skydda OS

Professor Sun Wenguang från Shandong universitetet sade:

– Advokat Gao Zhisheng utförde djupgående undersökningar i kampen och förespråkandet för mänskliga rättigheter i Kina. Han har gjort enorma insatser för Kina, men den kinesiska kommunistregimen betalade med att döma honom för omstörtande verksamhet. Detta visar att det kinesiska kommunistpartiet absolut inte tar hänsyn till lagen. Det strider mot allt förnuft.

Professor Sun tror att Pekings dom syftar till att förtrycka Kinas människo- och medborgarrättsrörelsen i Kina innan de olympiska spelen 2008.

– Antalet protester i Kina från bönder, arbetare och studenter är mycket högre än 2005. De olympiska spelen närmar sig. Kinas kommunistledare måste tysta dessa röster och förtrycka dessa rörelser före spelen. De som syns mest blir huvudmål. Följaktligen greps och dömdes Chen Guangcheng och Gao Zhisheng. De hoppas att genom att fängsla dem i fem eller fler år, så kommer det finnas färre människo- och medborgarrättsaktiviteter åren 2007 och 2008 och det kommer inte att finnas några röster som uttrycker missnöje, sade professor Sun.

– De vill definitivt förtrycka Gao Zhisheng. Å andra sidan vet de att ett långt fängelsestraff skulle göra allmänheten rasande, så de bestämde sig för villkorligt fängelsestraff och valde att hålla en hemlig rättegång i samband med ledigheterna i slutet av året. Detta visar att de vet att denna rättegång är föraktlig och till och med emot deras egna lagar. Men ansträngningarna är meningslösa, eftersom de som beslutar sig för att kämpa för Kinas demokrati, frihet och mänskliga rättigheter kommer att vara oemottagliga för sådana hot, sade professor Sun.

Det kinesiska kommunistpartiets förfallna rättssystem

Wang Youjing, forskare på Hongkongs institut för Stillahavsstudier, kommenterade att den kinesiska regimen alltid kan hitta på en anklagelse om de vill fördöma någon i Kina. Han tror att det villkorliga fängelsestraffet i praktiken är en munkavle.

Enligt den kinesiska lagen medför skyddstillsyn många restriktioner; exempelvis är det förbjudet att ge intervjuer till reportrar, åka utomlands och kontakta människor utanför familjen. Därmed drar Wang slutsatsen att domen är ett sätt för att undvika att aktivisten uttalar sig eller kontaktar världen utanför.

Wang framhåller, baserat på en livslång karriär inom det rättsliga området, att hela processen under rättegången och domen var oerhört märklig.

– Detta var vanligare under kulturrevolutionen. Det faktum att det kinesiska kommunistpartiet fortfarande tar till dessa metoder visar att rättssystemet blir sämre och glider nedåt med en accelererande fart, sade Wang.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/6-12-22/49653.html