KKP begränsar utländska organisationer i Kina


Kinas kommunistpartis (KKP:s) medier publicerade nyligen en artikel med ursprung i KKP-tidningen Study Times, med titeln "Hur internationella ickestatliga organisationer i Kina bör betraktas". Kommunistpartiets propagandamedia gav artikeln mycket utrymme. Artikeln beskyllde utländska ickestatliga organisationer (NGO:s) för många av Kinas nuvarande problem.

Bland annat stod att läsa att "Vissa utländska NGO:s förstör den politiska stabiliteten och vissa uppmuntrar till korruption i Kina."

Kinaexperten He Quinglian kommenterade: "Denna artikel skulle kunna ses som en öppen signal från kommunistregimen om en policy att öka kontrollen över utländska NGO:s."

He sade att det faktum att man tillät utländska NGO:s i Kina tidigare varit huvudtemat i KKP:s policy om att öppna sig mot omvärlden. Men de senaste två åren har KKP:s huvudsakliga politiska mål varit att undvika en "färgrevolution". (Som t.ex Rosenrevolutionen i Georgien eller den orangea revolutionen i Ukraina, det vill säga en kreativ, fredlig, icke-konfrontativ rörelse som leder till att en auktoritär regim faller samman, reds amn.)

KKP:s fokus på och kontroll över utländska NGO:s har blivit mer uttalad för varje dag.

Artikeln betonade att utländska NGO-aktiviteter i Kina innebär latenta hot: de skadar Kinas nationella säkerhet, förstör den politiska stabiliteten och uppmuntrar till korruption och "utländska sätt" i Kina.

Artikeln slog fast att "När utländska NGO:s förser de fattiga med allmän välfärd, skyddar miljön etcetera., innebär detta ett latent hot genom att föra in utländska ideologier, värderingar, metoder, organisationsformer och tillvägagångssätt såväl som mer specifika utvecklingsmönster i det kinesiska samhället."

Artikeln sade också att dessa "utländska sätt", mestadels från västvärlden, inte bara influerar det kinesiska samhället utan kommer att orsaka en förändring av det kinesiska sociala systemet och oundvikligen också resultera i djupgående påverkan på den så kallade ogenomträngliga sfär som utgörs av kommunistregimens kontroll och undertryckande.

He Quinglian anser att de dessa "utländska sätt" som man talar om syftar på en fredlig transformation eller en "färgrevolution" helt enkelt.

Innan artikeln publicerades hade myndigheterna i Peking utrett några privata lokala organisationer som hade accepterat "misstänkt utländsk finansiering".

Tidskriften Trend rapporterade den 19 maj från politbyråns ständiga kommittés utökade möte, lett av regimens ledare Hu Jintao. Ämnet man diskuterade var "upprätthållande av rörelsen för utveckling".

Hu höll ett långt anförande om att förhindra en färgrevolution och föreslog ett "folkkrig utan krutrök". Han föreslog att NGO:s måste undertryckas och sade vidare att "vi kan aldrig tillåta att förbättrandet av mänskliga rättigheter blir till en attack mot vårt parti."

Dessvärre föreslog Hu också att man "inte bör tillåta framväxten eller erkännandet av moraliska ledare" såsom Jeltsin, Harvill, Walesa och Aung San Suu Kyi.

Hus tal gjordes om till ett centralkomittédokument, vilket distribuerades till militära ledare på provins- och distriktsnivå, och även en förkortad version för kommun- och militärregementsnivåer.

Tidskriften Trends chefredaktör  Zhang Weiguo påpekade att medan Hu Jintao pläderar för ett samlat grepp mot eventuella färgrevolutioner så äger för närvarande en "svart revolution" rum i Kina, i det att KKP:s lagar allt mer liknar "organiserad brottslighet".

Zhang menade att flera tecken tyder på att kommunistregimen för upprätthållandet av sitt maktmonopols skull hellre ser att organiserad brottslighet är det som transformerar Kina än en färgrevolution.

He Quinglian förklarade att genom att koppla samman KKP:s utrikespolitik på sistone kan man se tre fenomen som utvecklar sig nästan sida vid sida:

  • Etablerandet av partiavdelningar och fackföreningar inom utländska investeringsrörelser. Det verkliga skälet till detta är inte att hjälpa arbetarna utan att stärka partiets kontroll.
  • En mindre öppen attityd gentemot utländska NGO:s, vilket ska hjälpa till att på förhand kontrollera den allmänna opinionen så att en färgrevolution undviks.
  • Vad som tidigare setts som välkomna utländska investeringar i Kina har nyligen förkastats. Kinesiska företag involverade i utländska övertaganden beröms i kinesiska medier för att utgöra en milstolpe inom "Kinas globalisering".

Däremot har alla övertaganden i Kina utförda av utländska företag, vare sig det rört sig om strategiska industrier eller ej, setts som skadlig för den kinesiska ekonomins säkerhet.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-9-12/45910.html