KKP använder rökridåer och kastar skulden på andra


Man kan undra varför det internationella samfundet inte tvivlar på den kinesiska kommunistregimens vilseledande språkbruk och handlingar. Det finns så många bevis på deras dubbelspel att det är absurt, det vill säga den kinesiska regimen hävdar att alla ljuger utom de själva. Man kan också undra över den olympiska kommitténs delaktighet, vars handlingar skymfar OS-idealen.

Bara under det senaste året har Kina exporterat många farliga produkter till USA och länder runt om i världen. Dessa inkluderar giftiga färger på leksaker, gifter i hund- och kattmat och tandkräm, farliga däck och giftig mat. Detta orsakar inte bara extrema svårigheter och lidanden för affärsmän och mottagare runt om i världen utan också för kinesiska folket.

Alla dessa hämningslösa brott mot mänskligheten är bara toppen på ett isberg och reflekterar hur kränkningarna av de mänskliga rättigheterna bara har blivit värre och värre. Mycket mer finns att säga om det Kinesiska kommunistpartiets (KKP) skrämmande ignorans för livet och ärligheten, men du har säkerligen redan läst eller hört mycket om detta.

KKP:s metoder inkluderar att sätta upp rökridåer och kasta skulden på andra för att dölja de flesta av alla sina brott.

KKP (såväl som andra auktoritära regeringar) förnekar bestämt sin delaktighet i de brott de begått och låter andra få skulden. Detta är inte bara en mobbningstaktik utan också en metod som bottnar i oförnuftighet vars syfte är att dölja KKP:s brist på sanning och heder.

Alla dessa otaliga problem bottnar i en repressiv miljö, rigorös kontroll av all information och att ingen hänsyn tas till de mänskliga rättigheterna. På det sätt som regimen ansträngt sig för att dölja sanningen och ignorera föroreningen av miljön i så många år, måste man på allvar ställa frågan varför OS-idrottare vill åka till Kina. Landets förorenade mat, vatten och luft är bland det värsta i hela världen. För att inte nämna konstiga infektioner som den spridande hand-fot-munsjukdomen som dödar små barn, mörkläggningen av sars och nyligen en ny mystisk sjukdom som åtminstone hittills har dödat tre personer.

Som om inte detta var nog håller KKP på och samlar in information om folk runt om i världen och kanske till och med om dig och din familj genom att man inkräktar på ditt privatliv via internet. Lägg där till alla allvarliga kränkningar som för närvarande pågår mot religiösa personer som kristna, tibetaner eller de som följer Falun Gongs andliga principer som bygger på Sanning, Godhet och Tålamod.

Den här korrupta regeringen överstiger vida nazisternas kränkningar, och alla som inte håller med dem får räkna med att bli förödmjukade. Trots att man känner till deras ondska, finns det fortfarande personer inom medier, regeringar och företag som slår dövörat till när det gäller deras ondskefulla handlingar och som föredrar att fortsätta en dialog snarare än att hjälpa Kinas folk och världen genom att sätta regimens auktoritet på prov.

Den stora frågan är hur de kan komma undan med sin ondska. Girighet ger inte ett tillräckligt bra svar på frågan. Men jag lämnar över till dig som läsare att begrunda absurditeten i dess djupt tragiska metoder som har gett vika för grymheter, utan något ramaskri från den fria världen. Jag har den djupa tron att det finns en gudomlig värld och att gott alltid kommer att belönas och att ondska kommer att leda till vedergäldning. Så det är bara en tidsfråga innan vi får ser hur detta kommer att spelas upp inför våra ögon, vilket kommer att leda till KKP:s upplösning och ge frihet till det kinesiska folket.

Vilken ståndpunkt kommer
du att inta när historien närmar sig? Var kommer ditt hjärta att vara? Var god och reflektera över detta och fatta passande beslut för dig själv och för mänsklighetens bästa. Innebär Kinas OS-slogan ”En värld, en dröm” att kommunistregeringen kommer att styra världen med sin terror? Är detta något som du är beredd på att acceptera?

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/opinion/regime-smoke-mirrors-2296.html