Kineska tecken utforskas


I den här artikelserien utforskas kinesiska tecken och vi börjar med att introducera det första tecknet (yi). Det står för begreppet en, ett och först.

I den kinesiska kulturen rymmer tecknet (yi) en djupare mening eftersom det representerar forntida kinesers syn på universum. Många har kanske hört talas om Tao och Taiji. Kineserna i det forntida Kina trodde att innan universum bildades rådde kaos och oändlighet. Tecknet antyder att universum bildades på ett ögonblick. Tao alstrades sedan ur (yi). Samtidigt alstrades yin och yang. Himmel och jord och allt i universum utvecklades sedan ur samspelet mellan yin och yang och de är för alltid bestående. Därför ryms i tecknet även betydelsen: enhet och helhet.


testing

testing

Enligt den uppfattningen följer då att tecknet i det kinesiska språket har rollen att skapa himmel och jord. Därför kan stå för begreppet rymd. Om man lägger till en kort horisontell linje eller en vertikal linje över blir det den forntida egenskapen, (shàng), med betydelsen upp. Om du lägger till en kort horisontell linje eller en vertikal linje under , blir det (xià), vilket betyder nedåt.

Utrymmet ovanför anger ofta speciellt den gudomliga världen, och utrymmet under antyder den mänskliga världen. Ibland pekar utrymmet ovanför på yang, och nedanför anges yin. Således kan kinesiska tecken faktiskt visa olika rumsliga dimensioner. Vi kommer att använda exempel för att illustrera detta senare då vi introducerar besläktade tecken.


testing

testing

Låt oss närmare undersöka hur de kinesiska tecknen skapades. Vi vet nu att betyder upp, och betyder ner. Tecknet (kǎ), som visas här under, kombinerar och . Kan du gissa vad betyder?

Det används för att beskriva en kontrollstation eller vägspärr, såsom (guān; pass)

(kǎ), och (biān; gräns). Tecknet visar också att saker och ting varken kan röra sig uppåt eller nedåt. Sålunda, blir en annan innebörd hos tecknet att blockera.

I modernt språkbruk används också för att transkribera utländska termer. Till exempel används för att översätta det engelska ordet kort. Födelsedagskort skrivs (shēng, födelse) (rì; dag) . Den kinesiska översättningen för tecknad serie är 卡通. Den sista delen, (tong) betyder samband. Eftersom i modern tid redan har utvecklats till betydelsen av papper och bilder, blir 卡通 en perfekt översättning för teckning, som ordagrant betyder ”förena bilder.


testing

testing

Den här kinesiska översättningen innehåller inte bara ljudet av det engelska ordet utan anger även innebörden. Det här exemplet visar att efter skapandet av varje kinesiskt tecken, har betydelsen byggts upp, utvecklats och utvidgats under historiens gång. Alfabetiska språk som engelskan, måste ständigt skapa nya ord för att möta behoven av förändringar i samhället. Vanliga kinesiska tecken har emellertid funnits i tvåtusen år.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15233/