Kinesiskt sjukhus använde patient som försöksobjekt
Ren Chuanlan, innan hon fördes till sjukhus 2001 och utsattes för experimentell behandling som tog hennes liv. (Foto: privat)


Den 63-åriga Ren Chuanlan sökte år 2001 vård för akuta magsmärtor vid Yankuanggruppens allmänna sjukhus i staden Zoucheng i Shandongprovinsen i östra Kina. Utan hennes eller hennes anhörigas vetskap och i strid med bestämmelser, implanterades radioaktiva pellets i hennes inälvor, vilket ledde till en smärtsam död. Hennes son, den på sjukhuset i fråga anställde Li Jifeng, har sedan dess kämpat mot sjukhus och myndigheter för upprättelse för sin mor.

I juni 2001 diagnosticerades Ren Chuanlans magsmärtor som blindtarmsinflammation. När smärtorna kom tillbaka två månader senare fick hon beskedet att hon hade långt framskriden tarmcancer. En operation utfördes och under den implanterades hon med pellets av radioaktivt jod-125, som är tänkta att användas vid behandling av bland annat cancer i sköldkörteln, men inte i inälvorna. Varken hon eller de anhöriga informerades om detta.

Biverkningarna blev hemska. Snittet som gjorts vid operationen gick upp och hon utvecklade fistlar och sår i inälvorna. När hennes son frågade om vad problemet var, varför hans mor mådde så dåligt, svarade den jourhavande läkaren, Jiang Sifeng, att det var ett resultat av nedbrytning av cancerceller genom en radioaktiv faktor och att det var positivt, men på frågan om hennes inälvor skulle påverkas sade han att han saknade erfarenhet på området.

Li Jifeng blev misstänksam och bad att få se sin mors journaler, vilket sjukhuset vägrade. Han fick dock tag i hennes tidigare journaler och fick då reda på att hennes ursprungliga diagnos inte alls varit cancer. Han försökte då få henne flyttad till ett annat sjukhus, men för att gå med på detta tvingade sjukhuset honom att skriva på ett medgivande att om så skedde och Ren dog så skulle sjukhuset inte kunna hållas ansvariga. Han fick också tillbaka de vårdkostnader familjen betalt.

På det nya sjukhuset upptäcktes de radioaktiva implantaten, men de hade redan gjort för stor skada. Ren Chuanlan dog efter svåra och långvariga smärtor.

Sedan dess har Li Jifeng drivit ärendet vidare och bland annat fått reda på att Yankuanggruppens allmänna sjukhus hade införskaffat det radioaktiva materialet utan tillstånd och gjort liknande implanteringar på två andra patienter. Läkaren Jiang Sifeng hade inte heller tillstånd för att hantera materialet och har handlat utan hänsyn till reglerna kring den typen av behandlingar. Li Jifengs uppfattning är att det var frågan om illegala experiment, i samarbete mellan läkare och företag som framställer medicinsk utrustning. Han hade samlat mycket bevis, men hälsodepartementet i Shandong gjorde då ett uttalande att sjukhuset hade rätt att utföra den här formen av behandling. Således kunde sjukhuset inte anmälas.

Nyligen lyckades Li Jifeng stämma Shandongs hälsodepartement och vinna, men den ansvarige läkaren på sjukhuset förblir ostraffad och arbetar kvar, fast på en annan avdelning. Enligt verksamma inom branschen så förekommer det ofta mutor i samband med den här sortens illegala medicinska praktik, och mutor är mycket vanligt inom sjukhusvärlden i Kina. De ansvariga åtalas i allmänhet inte.

Källa: The Epoch Times:http://www.theepochtimes.com/news/6-5-4/41051.html