Kinesiske katolske biskopen Martin Wu försvunnen
Biskop Martin Wu från Shaanxi, som är utsedd av Vatikanen, greps och trakasserades av den lokala polisen för att han vägrade ansluta sig till den regimsponsrade kyrkliga organisationen. (Foto använt med tillåtelse av en katolsk församlingsmedlem)


Den av Vatikanen utsedde biskopen Martin Wu från Zhouzhi-länet i Shaanxi-provinsen arresterades av den lokala polisen den 18 mars. Det är okänt var han befinner sig för närvarande.

Den 26 april bekräftade flera katolska församlingsmedlemmar från Zhoushi för Epoch Times att biskopen försvunnit. En man vid namn Zhang sade, ”Martin Wu var inte utsedd av regimen, men de har försökt otaliga gånger att pressa honom och locka honom att ansluta sig till den regeringsstyrda kyrkliga organisationen ‘Kommittén för tre-själv patriotiska rörelsen’ men han vägrade varje gång. Till sist blev regimen rasande och grep honom.”

En av hans anhängare från Goujiahao i Lintong-länet nära staden Xi’an sade till en Epoch Times-journalist, ”Vi har hört att han (Wu) hölls fången i vårt distrikt, men ingen kan bekräfta den exakta platsen. Vi har hört att de (regimen) vill hjärntvätta honom och få honom att ge upp.”

Lokala tjänstemän förnekar vetskap

En Epoch Times-journalist ringde allmänna säkerhetsbyrån i Zhoushi. Polisen sade, ”Wu är inte här.” Journalisten ringde också Zhoushis administration för religiösa ärenden. Svaret blev, ”Vi känner inte till något sådant ärende. Vi känner inte till någon sådan person.”

Anhängare från staden Xinping i Shaanxi-provinsen sade, ”Regeringen hävdar att ‘kommittén för tre-själv patriotiska rörelsen’ utgör en bro mellan regeringen och kyrkan. I verkligheten vill de kontrollera religion med politik för att skydda sina egna intressen och de vill att anhängarna ska lyssna på dem genom att offra sina religiösa principer.”

Enligt en anhängare utsågs Martin Wu till biskop av Vatikanen i oktober 2005. Hans episkopala status gjordes känd för de övriga i stiftet i maj 2006 av förre biskopen Li Duoan.

Sedan Wu fick sin biskopsstatus har kommunistregimen varnat honom många gånger att han inte ska ”tänka på sig själv som en biskop”, och polisen har aldrig slutat trakassera honom.

Den 11 september 2006 greps och misshandlades Wu av polisen. Han släpptes den 16 september på grund av påtryckningar från lokala religiösa organisationer. När han satt inlåst påpekade polisen upprepade gånger för hans anhängare att Wus prästvigning var olaglig. Innan han släpptes tvingades Wu att ge försäkran att han bara skulle delta i aktiviteter i Zhoushi-stiftet.

Regimen möter motstånd

Allt sedan dess har regimen försökt utse en annan präst, Zhao Yinsheng, till Wus ersättare, men mött motstånd från det lokala katolska samfundet.

En lokal katolik som vill förbli anonym sade, ”Regimen vill hejda Vatikanen och utse sin egen biskop och använda honom som ett politiskt redskap. Folk kanske inte märker det när allt är lugnt, men när det hettar till kommer de träda fram, kasta bort kyrkans principer och följa regimens order och därigenom skydda sina intressen.”

Zhoushi-stiftet bildades på 30-talet med Vatikanens godkännande. Martin Wu är Zhoushis sjätte biskop.

Martin Wu, som ursprungligen hette Qinjing Wu, föddes i byn WuFeng i Xinping i Shaanxi-provinsen. Efter att ha gått ut gymnasiet studerade han vid Zhoushi-stiftets seminarium och Sheshan-seminariet i Shanghai. Han fick sin master’s Degree i pastoral teologi från St John’s-universitetet i Collegeville, Minnesota i USA i maj 2003, och sin master’s degree i andlig vägledning från Fordham University i New York i maj 2005. Han återvände till Kina i juli 2005 och undervisade i dessa båda ämnen vid det katolska universitetet i Shaanxi. Den 19 oktober 2005 utsågs han till biskop i Zhoushi-stiftet.

Översatt från engelsk” target=”_blank”>kinesiska.